Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Czy granica może łączyć? Panel dyskusyjny organizowany przez Instytut Zachodni

W ramach naszego wydarzenia chcielibyśmy zaprosić na dyskusję na temat ambiwalencji granicy, która z założenia powinna oddzielać od siebie, jednak czasem zdaje się łączyć skoncentrowane po obu jej stronach społeczeństwa. Oprócz aspektu historycznego ustanowienia granicy i rozwoju stosunków na pograniczu polsko-niemieckich, w dyskusji poruszymy także aktualne tematy – sytuację na granicy podczas pandemii oraz obecnych migracji spowodowanych wojną. Udział w dyskusji wezmą socjologowie, historycy i politolodzy.
dr hab. prof. UWr Elżbieta Opiłowska, absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (germanistyka) oraz Uniwersytecie Lipskim (European Studies). W roku 2008 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, zaś w roku 2017 na postawie cyklu artykułów „Przemiany na pograniczu polsko-niemieckim w perspektywie integracji europejskiej – koncepcje teoretyczne i analiza empiryczna” nadany został jej przez Uniwersytet Wrocławski stopień doktora habilitowanego. Obecnie pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie kieruje Ośrodkiem Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza. W swoich badaniach naukowych skupia się na zagadnieniach związanych z tematyką socjologii pogranicza, integracji europejskiej i dyskursu europejskiego, pamięci zbiorowej i polityki pamięci, stosunków polsko-niemieckich, a także globalizacji i regionalizacji. Autorka wielu publikacji oraz kierowniczka grantów badawczych m. in. NCN, MNiSW, Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki, członkini Rady Programowej Laboratorium Terra Diversa oraz Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.
dr hab. Katarzyna Stokłosa, w roku 1998 ukończyła studia na kierunku kulturoznawstwo, w 2002 roku obroniła doktorat z dziedziny historii na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W 2011 roku na podstawie pracy „Polen und die deutsche Ostpolitik 1945-1990” uzyskała stopień doktora habilitowanego nadany przez Uniwersytecie w Poczdamie. Obecnie pracuje jako Associate Professor na Uniwersytecie Południowej Danii (Syddansk Universitet). Autorka i redaktorka licznych publikacji naukowych. W swojej interdyscyplinarnej działalności naukowej łączy wiedzę z zakresu historii, kulturoznawstwa, socjologii, politologii i lingwistyki. Jej zainteresowania badawcze dotyczą tematyki współczesnej historii, szczególnie Europy Wschodniej i Środkowowschodniej, relacji polsko-niemieckich, pogranicza, migracji, mniejszości narodowych w Europie. W swoich pracach porusza również zagadnienia związane z systemami totalitarnymi i autorytaryzmem, historią wypędzenia i przesiedleń, społecznemu postrzeganiu historii narodowej oraz wojną rosyjsko-ukraińską.
prof. dr hab. Andrzej Sakson, absolwent socjologicznych studiów magisterskich (1976) i doktoranckich (1981) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu W roku 1991 uzyskał na podstawie pracy „Mazurzy – społeczność pogranicza” stopień doktora habilitowanego, a w 1999 roku tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Aktualnie pracownik naukowy Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego dorobek badawczy skupia się wokół zagadnień związanych ze społeczną historią i przemianami na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski, mniejszościami narodowymi i etnicznymi, w szczególności mniejszością niemiecką w Polsce i społecznością Warmiaków i Mazurów, migracjami, a także stosunkami polsko-niemieckimi. Członek wielu rad naukowych i redakcyjnych w Polsce i zagranicą. Laureat licznych nagród m. in. Złotego Krzyża Zasługi i Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Prowadzenie: Małgorzata Bukiel, absolwentka studiów na kierunku historia na Uniwersytecie Szczecińskim, koordynatorka projektów polsko-niemieckich, aktualnie kierowniczka zespołu zajmującego się tematyką Ziem Zachodnich i Północnych w Instytucie Zachodnim. Jej dorobek naukowy koncentruje się na badaniach zachodnich, historii historiografii i propagandy Ziem Odzyskanych, ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Lubuskiej.

DATA

8 grudnia, 2023
18:00 - 19:30

Bilety

Do udziału w wydarzeniach upoważnia bilet wstępu na wystawę:
normalny: 20 zł
ulgowy: 13 zł

Lokalizacja

Aleje Marcinkowskiego 9
Poznań, 61-745 Poland