Finisaż pokazu  „Wieczoru letniego”

Wczorajszy finisaż był wyjątkowy dla miłośników sztuki w Poznaniu. Muzeum Narodowe, po raz ostatni przed wielomiesięczną konserwacją i wypożyczeniem obrazu na wielką wystawę monograficzną, która będzie odbywała się w Muzeach Narodowych w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, prezentowało „Wieczór Letni” autorstwa wybitnego malarza Józefa Chełmońskiego. Obraz ten, przedstawiający wizerunek młodziutkiej marzącej dziewczyny ukazanej na tle otwartego okna, wpisuje się doskonale w dorobek artysty i stanowi cenny dodatek do dziedzictwa kulturalnego regionu.

Finisaż uświetnił wyjątkowy wykład „Chełmoński okiem Znawcy”, którego głównym prelegentem był znakomity ekspert w dziedzinie sztuki, Tadeusz Matuszczak. Jego pasjonująca analiza rysunku, kolorystyki i głębokiego przekazu artystycznego Chełmońskiego rzuciła nowe światło na twórczość tego mistrza.

Również niezapomniane wrażenia dostarczył koncert harfowy oraz recytacja wiersza, które były inspirowane samym obrazem. Rozalia Dmochowska, wybitna harfistka, przeprowadziła nas dźwiękami przez atmosferę Wieczoru Letniego, podczas gdy poezja nawiązująca do dzieła Chełmońskiego rozbudziła wyobraźnię i uczucia wszystkich obecnych.

To wydarzenie ma wyjątkowe znaczenie dla Muzeum Narodowego w Poznaniu. „Wieczór Letni” nie tylko wzbogaca zbiory muzeum, ale również otwiera nowe perspektywy dla edukacji artystycznej i kulturalnej w regionie. Jest to prawdziwy skarb, który będzie służył nie tylko dzisiejszym, lecz również przyszłym pokoleniom, inspirując do odkrywania piękna sztuki i historii.

Dziękujemy wszystkim obecnym na wydarzeniu.