Muzeum Narodowe w Poznaniu zakupiło obraz Józefa Chełmońskiego „Wieczór letni”

Muzeum Narodowe w Poznaniu zakupiło obraz Józefa Chełmońskiego „Wieczór letni”

17 czerwca, na aukcji sztuki dawnej w Desa Unicum Muzeum Narodowe w Poznaniu zakupiło dzieło Józefa Chełmońskiego „Wieczór letni” 1875, olej, płótno, 84 x 117 cm.


Obraz sprzedany został za 3.600.000 zł a wraz z opłatą aukcyjną ostateczna cena wyniosła 4.320.000 zł. Zakup stał się możliwy dzięki dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskanej decyzją Premiera RP Mateusza Morawieckiego z rezerwy centralnej budżetu państwa.

Muzeum Narodowe w Poznaniu wyraża wielką wdzięczność za zaangażowanie i pomoc w pozyskaniu środków na zakup dzieła Panu Ministrowi Szymonowi Szynkowskiemu vel Sęk.

Józef Chełmoński jest jednym z najwybitniejszych polskich malarzy drugiej połowy XIX i początku XX wieku.
Obraz Wieczór letni, niezwykle ważny w twórczości artysty pojawił się na rynku sztuki po trwającej 133 lata nieobecności.  Namalowany został w Pracowni w Hotelu Europejskim w najlepszym okresie twórczości Józefa Chełmońskiego, w tym samym czasie co Babie lato z warszawskiego Muzeum Narodowego.

Wieczór letni  jest wybitnie „muzealną” kompozycją, która uruchamia wiele historyczno-artystycznych kontekstów. Uderzająca jest tu oryginalność wątków ikonograficznych, poprzez splecenie w jednym dziele dwóch ważnych tradycji: obrazowania wnętrz, będących zawsze metaforą duszy oraz wyobrażenia otwartego okna – symbolizującego artystyczną twórczość. Ważne są tu także kategorie artystycznego stylu, gdyż obraz ten, wraz z Babim latem, jest wybitną realizacją malarstwa realistycznego. Wyrazowe zaś jakości dzieła, niesione przez wizerunek młodziutkiej marzącej dziewczyny ukazanej na tle otwartego okna, są kwintesencją polskiego XIX -wiecznego malarstwa nasyconego zawsze pierwiastkiem romantycznym.

Niebawem będzie zaprezentowany w poznańskim Muzeum Narodowym a następnie na przygotowywanej na lata 2024/2025 przez Muzea Narodowe w Warszawie, Poznaniu i Krakowie wielkiej wystawy monograficznej Józefa Chełmońskiego wraz z katalogiem dzieł wszystkich obrazów olejnych.

 

fot. Marcin Koniak DESA Unicum