Sympozjum poświęcone Galerii Rogalińskiej Edwarda Aleksandra Raczyńskiego

Sympozjum poświęcone Galerii Rogalińskiej Edwarda Aleksandra Raczyńskiego

22 i 23 czerwca w pięknych salach Ambasady Polskiej i Stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu odbyło się zakończone wielkim sukcesem sympozjum poświęcone Galerii Rogalińskiej Edwarda Aleksandra Raczyńskiego. Sympozjum pt. „Le comte Edward Aleksander Raczyński et Paul Helleu. Le goût de la Belle Époque dans la collection de peintres français à la Galerie de Peintures du Château de Rogalin” („Hrabia Edward Aleksander Raczyński i Paul Helleu.Smak Belle Epoque w kolekcji francuskiego malarstwa z Galerii Malarstwa w Pałacu w Rogalinie”) zainicjowane i zorganizowane zostało przez Pana Leszka Kańczugowskiego, historyka sztuki i dyrektora artystycznego paryskiego Stowarzyszenia Lubliniana, we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz Muzeum Bonnat – Helleu w Bayonne. Inspiracją dla tego wydarzenia było odkrycie przez Pana Kańczugowskiego „Portretu Edwarda A.Raczyńskiego” autorstwa P.Helleu, który od czasów II wojny światowej uważany był za zaginiony. Bardzo ważnym aspektem sympozjum było także przedstawienie wybranych obrazów francuskich z kolekcji rogalińskiej przez francuskich specjalistów. Podczas pierwszego dnia sesyjnego referaty wprowadzające wygłosiły: dr Maria Gołąb, dyrektor MNP ds. naukowych – „Edward Aleksander Raczyński. Ewolucja kolekcjonerskiego gustu” oraz dr Ewa Leszczyńska, kierownik Muzeum Pałacu w Rogalinie – „Galeria Rogalińska Edwarda Aleksandra Raczyńskiego – unikalna prywatna kreacja o publicznym przeznaczeniu”, a także prof. Maciej Forycki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Owocem sympozjum, poza rozpropagowaniem Galerii Rogalińskiej we Francji ma być również publikacja pokonferencyjna planowana na przyszły rok.

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Ambasady Polskiej w Paryżu i Stowarzyszenia Lubliniana.