Zapraszamy do publikowania w „Studiach Muzealnych”

Zapraszamy do publikowania w „Studiach Muzealnych”

Zapraszamy do publikowania w „Studiach Muzealnych” –  czasopiśmie wydawanym przez Muzeum Narodowe w Poznaniu. Prezentuje ono wyniki badań nad naszymi zbiorami, ale także rozprawy o ogólniejszym charakterze; z dziedziny historii i teorii sztuki, muzeologii czy konserwatorstwa. Pismo ujęte zostało w wykazie czasopism naukowych MNiSW z dnia 17 lipca 2023 r. z 40 punktami, jest indeksowane w bazie ERIH+

Prosimy o nadsyłanie tekstów do XXIX zeszytu drogą elektroniczną do 1 kwietnia 2024 roku, na mój adres (a.skalska@mnp.art.pl). Objętość tekstu nie może przekraczać arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami).

Instrukcja dla Autorek i Autorów  znajduje się na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Poznaniu: https://mnp.art.pl/studia-muzealne-2

Czekamy na Państwa teksty!