O Nas

MUZEUM NARODOWE W POZNANIU I JEGO ODDZIAŁY
Muzeum należy do najstarszych, największych i najważniejszych muzeów w Polsce. Powstałe po odzyskaniu niepodległości Muzeum Wielkopolskie w 1919 r. przyjęło scalone zbiory polskie (Muzeum Starożytności Słowiańskich wraz z kolekcją ofiarowaną przez Seweryna Mielżyńskiego Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk) oraz pruskie (Kaiser-Friedrich-Museum wraz z kolekcją Atanazego Raczyńskiego). Muzeum, które w 1950 r. zyskało ostatecznie miano Muzeum Narodowego w Poznaniu, przechowuje i udostępnia dziedzictwo wieków i pokoleń, wiedzy, trudu i pasji ludzi gromadzących te zbiory, w których znajdują się obiekty godne każdej światowej galerii. Stworzone w różnych czasach, czekają dziś na każdą odwiedzającą i każdego odwiedzającego muzeum, aby dostarczyć im osobistego, niezastąpionego doświadczenia.

Obecnie gmach Muzeum Narodowego składa się z dwóch części: starej z 1904 r. i nowej z 2001 r. Wejście dla zwiedzających i kasa znajdują się w holu nowego gmachu. Zwiedzanie ekspozycji stałej rozpoczyna się w nowym gmachu gdzie na trzech piętrach eksponowane są zbiory sztuki polskiej. Dalszy ciąg ekspozycji stałej znajduje się w historycznym gmachu, gdzie zgromadzone są zbiory sztuki europejskiej (piętro), średniowiecza i baroku polskiego (parter) oraz starożytności (podziemia).

W zbiorach poznańskiego Muzeum Narodowego istnieją również kolekcje, które nie są prezentowane na ekspozycji stałej: Galeria Plakatu i Projektowania Graficznego, Gabinet Rycin i Rysunków oraz Gabinet Numizmatyczny. Zbiory tych galerii pokazywane są jedynie okazjonalnie na wystawach czasowych.

Muzeum Narodowe w Poznaniu jest bogatą i wielodyscyplinarną instytucją, w której skład wchodzą następujące oddziały: Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu, Ratusz – Muzeum Poznania, Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Muzeum Instrumentów Muzycznych, Muzeum Etnograficzne oraz rezydencje znajdujące się poza Poznaniem: Muzeum Pałac w Rogalinie, Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie i Muzeum Zamek w Gołuchowie.