Gabinet Numizmatyczny

Kurator gabinetu:
dr Witold Garbaczewski
tel.:+48 61 85 68 170
e-mail: w.garbaczewski@mnp.art.pl

Gabinet Numizmatyczny MNP posiada podstawowe znaczenie dla numizmatyki polskiej, będąc jedną z trzech największych i najcenniejszych kolekcji publicznych w kraju. Jego zbiory liczą obecnie ponad 155 000 obiektów, w tym większość (ok. 100 000) stanowią monety, zarówno polskie (ok. 45 000), jak i obce (w tym starożytne). Znajduje się tu także ponad 1500 plakiet i medalionów, w tym wyjątkowy w skali ogólnopolskiej zbiór plakiet renesansowych z XV-XVI w. (ok. 140 sztuk), wykonanych przez artystów włoskich, niemieckich i francuskich (m.in. Moderno, Valerio Belli, Peter Flöttner.). Gabinet pochwalić się także może zbiorem około 12 000 medali, medalików, orderów i odznak, w tym dziełami najwybitniejszych medalierów polskich i w Polsce działających (Jan Maria Padovano, Sebastian Dadler, Jan Filip Holzhaeusser). Ważną częścią w strukturze zbioru jest zespół medalionów portretowych z XIX i XX w., w tym szczególnie unikatowa grupa plakiet i medalionów gipsowych autorstwa Czesława Makowskiego, tworzących galerię wybitnych Polek i Polaków z czasów współczesnych artyście. Wyjątkowy fragment zbioru stanowi także zakupiony w 2020 roku niemal kompletny zbiór plakiet powstałych w Mennicy Państwowej w Warszawie w latach 1926-1939, składający się z wielu unikatów bądź obiektów niezwykle rzadko spotykanych. W skład kolekcji Gabinetu Numizmatycznego wchodzi ponadto około 5 500 zabytków z zakresu sfragistyki oraz ponad 20 000 polskich i obcych papierowych znaków pieniężnych.