Galeria Plakatu i Projektowania Graficznego

Kurator galerii:
Anna Grabowska – Konwent
tel.: +48 61 85 68 081
e-mail: a.grabowska-konwent@mnp.art.pl

Barbara Górecka
tel.: +48 61 85 68 023
e-mail: b.gorecka@mnp.art.pl

Aleksandra Pietrzak
tel. +48 61 85 68 023
e-mail: a.pietrzak@mnp.art.pl

Adrianna Filipiak
tel.: +48 61 856 80 84
e-mail: a.filipiak@mnp.art.pl

Galeria Plakatu i Projektowania Graficznego gromadzi, przechowuje i udostępnia muzealia z dziedziny plakatu, projektowania graficznego i komunikacji wizualnej. Pod względem ilości posiadanych muzealiów należy do najliczniejszych działów zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu i obejmuje ponad 40 tyś. obiektów, stanowiąc tym samym jeden z najważniejszych zbiorów muzealnych tego typu w Polsce. Formalne początki Galerii w strukturze muzeum sięgają 1968 roku, kiedy to na bazie zgromadzonych okazjonalnie od początku XX wieku ok. 2000 egzemplarzy plakatów utworzono przy Gabinecie Rycin Sekcję Plakatu. W roku 1975 Sekcja została przekształcona w samodzielny Dział Plakatu, następnie przemianowany w 1991 roku na Galerię Plakatu i Designu, która w 2021 roku przyjęła nazwę Galeria Plakatu i Projektowania Graficznego.
Od samego początku podstawowym kryterium pozyskiwanych do zbiorów prac stanowiły ich wysokie walory artystyczne; systematyczne uzupełniano kolekcje o najbardziej wartościowe pozycje spośród aktualnie wydawanych plakatów polskich oraz zainicjowano tworzenie kolekcji współczesnego plakatu obcego, a w latach następnych poszerzono profil kolekcji o prace z innych dziedzin projektowania graficznego autorstwa uznanych plakacistów.
Strukturę zbiorów Galerii tworzą następujące zespoły:

  • Kolekcja Plakatu Polskiego stanowiąca zbiór plakatów powstałych po 1945 roku obrazuje kierunki i tendencje panujące w tej dziedzinie i znakomicie dokumentuje jej znaczenie w sztuce,  poczynając od zaistniałego w latach 50. XX wieku fenomenu tzw. „polskiej szkoły plakatu” z szeroko udokumentowanym dorobkiem jej najważniejszych przedstawicieli (H. Tomaszewskiego, J. Lenicy, R. Cieślewicza, Waldemara Świerzego, J. Młodożeńca), po dokonania reprezentantów kolejnych generacji polskich projektantów i prace twórców najmłodszych, żywo reagujących na wyzwania współczesności. W kolekcji znajduje się również ponad 300 prac sprzed  1939 r., ilustrujących pionierski etap narodzin nowej dyscypliny artystycznej na ziemiach polskich na pocz. XX w. i jej dynamiczny rozwój w dwudziestoleciu międzywojennym.
  • Kolekcja Plakatu Europejskiego i Pozaeuropejskiego w której najstarszy, liczący ponad 400 prac zespół stanowią plakaty pochodzące z przełomu XIX i XX w. i wśród ich autorów można odnotować tej miary twórców plakatu jak Alfons Mucha, Thomas Theodor Heine, Ludwig Hohlwein, Juliusz Klinger, Josef Maria Olbrich, Adolphe Mouron Cassandre. Kolekcja plakatu współczesnego rozwijana dynamicznie od lat 90. XX wieku dzięki licznym kontaktom z zagranicznymi instytucjami kultury (muzea, galerie), a także z autorami plakatów, charakteryzuje się reprezentatywnością dorobku wiodących światowych środowisk twórczych, z plakatem japońskim, szwajcarskim, niemieckim, francuskim na czele. Istotnym celem tej kolekcji jest dokumentowanie dokonań najwybitniejszych twórców plakatu na świecie, a wielu projektantów światowego formatu posiada tu wyjątkowo obszerną reprezentację, nie spotykaną w innych zbiorach instytucjonalnych.
  • Kolekcja Grafiki Wydawniczej i Akcydensów na którą składają się powielane drukiem małe formy graficzne, mieszczące się w zakresie grafiki wydawniczej: m.in. karty pocztowe, okładki i obwoluty książek, okładki czasopism i płyt gramofonowych, kalendarze, oraz inne drobne formy akcydensowe o charakterze okolicznościowym. Oddzielny i wyróżniający się zbiór stanowią wyselekcjonowane pod względem graficznym i edytorskim książki ilustrowane.
  • Kolekcja Grafiki Okołoprojektowej obejmuje prace na podłożu papierowym, wykonane za pomocą różnych technik, m.in. są to rysunki, gwasze, sitodruki, collage oraz grafika warsztatowa, w tym szkice i projekty do plakatów, jak również dzieła powstałe na pograniczu wielu gatunków, częstokroć bliższe sferze sztuki „czystej” niż „użytkowej”, których autorami są znani plakaciści.

Bogate zasoby kolekcji uzupełnia biblioteka tematyczna oraz Dział Dokumentacji Życia Artystycznego gromadzący dokumentację po zmarłych wybitnych polskich plakacistach: fotografie, korespondencję i inne archiwalia.