Muzeum

Ratusz - Muzeum Poznania

Nowa stała wystawa w Ratuszu – Muzeum Poznania nosi tytuł Poznań przed Quadro. Opowiadać będzie o historii miasta od X wieku do połowy XVI wieku, czyli do czasów rozbudowy Ratusza przez włoskiego architekta Jana Baptystę Quadro z Lugano. Przyjęto zostały takie ramy czasowe, ponieważ stała wystawa zajmie przestrzeń Ratusza sprzed quadrowskiej przebudowy – piwnice i parter budynku. Prezentacja oparta zostanie o autentyczne obiekty z tego czasu: archiwalia, przedmioty codziennego użytku, rzemiosło artystyczne, elementy kamieniarki i inne. Z drugiej strony odkryjemy przed zwiedzającymi dzieje dawnej siedziby władz miejskich z czasów jego budowy.

Sala Historii

Znajdująca się na parterze pierwsza część ekspozycji opowiada o Ratuszu jako miejscu, które było świadkiem i areną ważnych wydarzeń w życiu miasta. O tym, co się tu działo i kto w Ratuszu bywał dowiedzieć się można dzięki multimedialnym prezentacjom. To również opowieść o założonym tutaj i otwartym 22 lipca 1954 roku Muzeum. Co można zobaczyć wśród zgromadzonych artefaktów? Między innymi model Ratusza z ok. 1954 roku wykonany w Chodzieskich Zakładach Porcelany, projekty zaproszeń czy piaskowcową tablicę, która między 1954 a 1999 rokiem wisiała przy wejściu. Schodząc do piwnic, warto zatrzymać się w loży sądowej – wcześniej niedostępnej dla naszych gości.

Gród na Ostrowie Tumskim

W piwnicach przenosimy się najpierw do grodu na Ostrowie Tumskim. Zobaczymy tu między innymi denary władców: czeskiego Brzetysława I, Bolesława Chrobrego oraz Mieszka II. Wyjątkowe są przedmioty pozyskane dzięki pracom archeologicznym. Na ich podstawie wyobrażamy sobie życie w dawnym grodzie. Są to między innymi naczynia, elementy narzędzi, którymi się wówczas posługiwano, przedmioty codziennego użytku oraz biżuteria, która świadczy o estetycznych gustach tamtego czasu. Zapraszamy do zajrzenia do niewielkiego pomieszczenia przylegającego do pierwszej kwatery piwnic – dawnej akumulatorowni.

Pierwsze polskie biskupstwo

Gród na Ostrowie Tumskim był niewątpliwe ważny dla procesu chrystianizacji – to tu w 968 roku powstało pierwsze na ziemiach polskich biskupstwo. Pod koniec lat 80. X wieku rozpoczęła się budowa bazyliki archikatedralnej, która w kolejnych wiekach i na mocy decyzji biskupów przechodziła liczne przeobrażenia. Na wystawie znaleźć można elementy architektoniczne związane z kolejnymi przebudowami. Na uwagę zwracają również przedmioty odnalezione w grobach biskupów – pateny, kielichy, pierścienie i wiele innych cennych obiektów. Nie można przy tym przeoczyć wyjątkowej klasy artystycznej pióra pastorału z Limoges z 1 poł. XIII wieku.

Izba Tortur

Po drodze warto zatrzymać się widzianej wcześniej z loży sądowej – izbie tortur, gdzie wyróżnia się oryginalny pręgierz z figurą kata, który stanął na Starym Rynku w 1535 roku. Dzięki źródłom wiemy, jakie tortury stosowano w Poznaniu – kopie odpowiednich narzędzi uzupełniają ekspozycję.

Miasto na lewym brzegu Warty

Kolejne pomieszczenie opowiada o lokacji miasta na lewym brzegu Warty w 1253 roku oraz o wydarzeniach bezpośrednio poprzedzających ten ważny dla Poznania moment. Zobaczyć tu można elementy z dawnego kościoła podominikańskiego, postawionego na miejscu kościoła św. Gotarda w osadzie, która była zalążkiem dla nowego, lewobrzeżnego miasta. Pośród nich zwornik z przedstawieniem głowy mężczyzny. Ale nie tylko! Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami, potwierdzającymi kolejne nadawane przez władców przywileje, oraz obejrzenia najstarszej miejskiej pieczęci z herbem Poznania.

Mieszczanie

Życie w rozwijającym się mieście obrazują obiekty zgromadzone w ostatniej kwaterze piwnic. Co tu obejrzymy? Między innymi kratę wykonaną najpewniej w warsztacie toruńskim i przeznaczoną do kościoła farnego, figury Madonn będące wspaniałym przykładem sztuki gotyckiej, kopie wyjątkowej urody relikwiarzy, kafle z mieszczańskich domów i wiele więcej!

Magazyn Studyjny

Magazyny zbiorów muzealnych są niedostępne dla zwiedzających. My postanowiliśmy jednak uchylić rąbka tajemnicy na temat naszej bardzo różnorodnej kolekcji i pokazać, co nas interesuje, a jest to zarówno ikonografia miasta, przedmioty codziennego użytku, pamiątki rodzinne mieszkańców, sztuka oraz wiele innych, niekiedy zaskakujących obiektów, które mają dla nas wartość historyczną i pozwalają odtwarzać przeszłość.

Sala Krat i Sień Gotycka

Ostatnimi przystankami podczas zwiedzania są: Sala Krat, gdzie znajduje się kawiarenka i Sień Gotycka – na początku istnienia Ratusza najważniejsze pomieszczenie. Prezentujemy część kolekcji malarstwa artystów związanych z Poznaniem oraz obrazy z widokami miasta. Całość dopełniają powojenne projekty wyposażenia Ratusza – zarówno te zrealizowane, jak te, których realizacji się nie podjęto.

Wychodząc z Ratusza, polecamy zwrócić uwagę na niewielkie pomieszczenie, gdzie znajduje się skarb z ul. Kramarskiej odkryty w marcu 1975 roku. Jest to gliniane naczynie, w którym umieszczone było 8 tys. srebrnych monet!

Galeria zdjęć