Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A

O Muzeum

Poznańskie muzeum istnieje od 1857 roku. Miano Narodowego nosi od roku 1950.

Należy do najstarszych, największych i najważniejszych muzeów w Polsce.

W swoich różnorodnych, przebogatych zbiorach przechowuje i udostępnia dziedzictwo wieków i pokoleń, wiedzy, trudu i pasji ludzi zbiory te gromadzących, a pośród nich – „klejnoty”, godne światowej galerii. Stworzone w różnych wiekach i czasach, czekając na odwiedzającego muzeum, gotowe dziś, właśnie jemu dostarczyć osobistego. niezastąpionego doświadczenia.

Od 1 grudnia 2019 roku Dyrektorem Muzeum Narodowego w Poznaniu jest Tomasz Łęcki.

MISJA

SZTUKA

bo to miano zarówno umiejętności wydobywania znaczeń z przeistaczanych materii, jak i najbardziej zdumiewających ludzkich dzieł, tworzonych w różnych miejscach i czasach, których wybór czyni Muzeum skarbcem doznań, otwierających nieznane światy, kształtujących i podtrzymujących wrażliwość, pobudzających twórczość.

PAMIĘĆ

bo ten wybór to także spojrzenie wstecz, przechowanie wszystkiego, co niegdyś stworzone warte jest przypomnienia i godne trwania; to wyposażenie doznań w wiedzę, przedmiotów w konteksty, przez badania, wystawy i publikacje; to udział w wychowywaniu i kształceniu przez udostępnianie świadectw historii, symboli narodowej tożsamości i udziału w uniwersalnym dziedzictwie.

MIEJSCE

bo Muzeum ma swoją siedzibę, ma ich wiele – czy to wzniesionych z takim przeznaczeniem, czy byłych siedzib rodowych – swoją obecnością współtworzących sens przestrzeni; otwierają się ku okolicy, ku innym miejscom, prowadzą drogi ku sobie i udostępniają wnętrza, czyniąc wszystko, by pobyt w nich był kształcący, ożywiał także ich dzieje, pamięć o twórcach, mieszkańcach, mecenasach, darczyńcach

HISTORIA MÓWIONA MUZEUM

Jednym z najbardziej uchwytnych znaczeń współczesnych instytucji kultury, w tym zwłaszcza muzeów, jest ich oddziaływanie społeczne. Dziś równie silnie, a może jeszcze silniej niż w rzeczywistości fizycznej ma ono szansę realizować się w sferze wirtualnej. Nowe technologie medialne są dzisiaj przedmiotem żywego zainteresowania muzealników, którzy wykorzystują je do budowy atrakcyjnych dla zwiedzających ekspozycji muzealnych. Ale dzięki narzędziom internetowym muzea mają szansę gościć swoich odbiorców nie tylko na salach ekspozycyjnych, lecz być z nimi także „po godzinach”, zachowując żywy, autentyczny kontakt, choć oferując nieco inny rodzaj opowieści.

W trakcie Nocy Muzeów 2018 udostępniliśmy Państwu cztery pierwsze rozmowy z cyklu Historia Mówiona Muzeum. Są to wywiady z Lidią Cieślińską-Rataj, Tadeuszem Jeziorowskim, dr. Henrykiem Kondzielą oraz Zdzisławem Schubertem, które przeprowadził Gerard Radecki. Wypowiedzi zostały wzbogacone fotografiami dokumentalnymi z zasobów MNP, a wszystkie materiały zarejestrował i wyprodukował Zbigniew Twardowski.

Rozmowy dotyczyły pracy zawodowej, jak i przeszłości Muzeum widzianej przez pryzmat osobistego doświadczenia wypowiadających się osób. Wszystkie relacje udostępniamy na stronie internetowej naszego Muzeum. Tym samym powstaje nowe, istotne, choć mniej oficjalne źródło wiadomości o historii Muzeum Narodowego w Poznaniu od lat 50. XX wieku do czasów niemal współczesnych.

Choroba jako źródło sztuki
Youtube Kategoria
Muzeum? Żebyś wiedział! #1
Youtube Kategoria
Muzeum? Żebyś wiedział! #3
Youtube Kategoria
Muzeum? Żebyś wiedział! #2
Youtube Kategoria
Muzeum? Żebyś wiedział! #4
Youtube Kategoria
Narracje. Bohdan Cieślak / trailer #1
Historia Mówiona Muzeum. Trailer
Youtube Kategoria
Narracje. Bohdan Cieślak / trailer #2