Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A

O Muzeum

Poznańskie muzeum istnieje od 1857 roku. Miano Narodowego nosi od roku 1950.

Należy do najstarszych, największych i najważniejszych muzeów w Polsce.

W swoich różnorodnych, przebogatych zbiorach przechowuje i udostępnia dziedzictwo wieków i pokoleń, wiedzy, trudu i pasji ludzi zbiory te gromadzących, a pośród nich – „klejnoty”, godne światowej galerii. Stworzone w różnych wiekach i czasach, czekając na odwiedzającego muzeum, gotowe dziś, właśnie jemu dostarczyć osobistego. niezastąpionego doświadczenia.

Od 1 grudnia 2019 roku Dyrektorem Muzeum Narodowego w Poznaniu jest Tomasz Łęcki.


MISJA, WARTOŚCI, WIZJA, DZIAŁANIE


Nowa misja zawiera się w haśle:

MUZEUM NARODOWE – do DZIEŁA!

Zachwycamy. Inspirujemy. Słuchamy. Otwieramy. Kształtujemy.


Wartości naszej pracy to:

KOMPETENCJE I ZAANGAŻOWANIE

Tworzymy zespół pełen pasji, posiadający wysokie kompetencje, które nieustannie podnosimy, by podejmowane przez nas działania odznaczały się najwyższą jakością i spełniały oczekiwania publiczności oraz interesariuszy. Wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie, efektywnie poszukując nowych rozwiązań. Korzystamy z najlepszych praktyk.

KREATYWNOŚĆ, INNOWACYJNE MYŚLENIE

Jesteśmy pomysłowi i elastyczni. Szukamy nowych rozwiązań, eksplorujemy nieznane, by tworzyć wydarzenia muzealne niosące nowe wartości poznawcze, estetyczne i edukacyjne. Inspirujemy się osiągnięciami nowoczesnej humanistyki i dorobku światowego muzealnictwa, najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny techniki i zarządzania.

OTWARTOŚĆ I BUDOWANIE RELACJI

Jesteśmy otwarci na otaczający nas świat, stając się miejscem spotkań i dialogu. Angażujemy publiczność do uczestniczenia w działaniach muzeum. Otwieramy naszą przestrzeń, likwidując bariery. Budujemy, utrzymujemy i pogłębiamy relacje z naszymi widzami i partnerami w oparciu o przyjaźń, serdeczność oraz wzajemne zrozumienie potrzeb.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Chronimy powierzone dziedzictwo kulturowe, dbamy o sprawy społeczne, szanujemy środowisko naturalne. Dbamy świadomie o kulturalną edukację społeczeństwa i o budowanie tożsamości narodu. Pogłębiamy zaufanie do muzeum przez rzetelne wypełnianie obowiązków oraz realizację naszej misji i wizji. Racjonalnie gospodarujemy posiadanymi zasobami.

PRACA ZESPOŁOWA

Tworzymy sprawnie współpracujące zespoły, które w dążeniu do realizacji wspólnych celów wykorzystują potencjał każdego pracownika MNP. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Współpracujemy z otoczeniem, przekraczając mury naszego muzeum.

UCZCIWOŚĆ

Kierujemy się etyką, poszanowaniem prawdy i głoszonymi przez nas wartościami. Wypełniamy zobowiązania, działamy transparentnie, dotrzymujemy umów i obietnic.


Wizja na najbliższą dekadę – do 2030 roku

Będąc liderem wśród instytucji kultury w Wielkopolsce, jesteśmy jednym z wiodących muzeów w Polsce, rozpoznawalnym w Europie i na świecie, ważnym partnerem dla instytucji kulturalnych i naukowych z Polski i zagranicy. Łączymy dziedzictwo kulturowe z nowoczesną technologią i badaniami na najwyższym poziomie – w służbie nauki, wiedzy, edukacji i popularyzacji zbiorów. Słuchając otoczenia, budujemy długotrwałe relacje z interesariuszami, tworząc wraz z nimi muzeum dostępne, przyjazne, inspirujące, do którego chce się powracać. W wielooddziałowej, dobrze zarządzanej instytucji zatrudniamy kompetentnych, zaangażowanych pracowników. Mądrze inwestujemy. Dbamy o zrównoważony rozwój i o środowisko naturalne, działamy na rzecz społeczności lokalnych.


Działanie

Sztuka pozwala zrozumieć świat, dlatego każdemu dajemy możliwość uczestnictwa w dziedzictwie kulturowym. W trosce o tradycję i pogłębianie wiedzy otwieramy się na dialog z odbiorcą i otoczeniem. Zachwycamy bogactwem zbiorów i miejsc, kształtujemy wrażliwość na lokalne i uniwersalne wartości. Inspirujemy do poznania przeszłości, spotykając się dla przyszłości. Z pasją aranżujemy spotkania z kulturą. Działamy odpowiedzialnie. Słuchamy.

HISTORIA MÓWIONA MUZEUM

Jednym z najbardziej uchwytnych znaczeń współczesnych instytucji kultury, w tym zwłaszcza muzeów, jest ich oddziaływanie społeczne. Dziś równie silnie, a może jeszcze silniej niż w rzeczywistości fizycznej ma ono szansę realizować się w sferze wirtualnej. Nowe technologie medialne są dzisiaj przedmiotem żywego zainteresowania muzealników, którzy wykorzystują je do budowy atrakcyjnych dla zwiedzających ekspozycji muzealnych. Ale dzięki narzędziom internetowym muzea mają szansę gościć swoich odbiorców nie tylko na salach ekspozycyjnych, lecz być z nimi także „po godzinach”, zachowując żywy, autentyczny kontakt, choć oferując nieco inny rodzaj opowieści.

W trakcie Nocy Muzeów 2018 udostępniliśmy Państwu cztery pierwsze rozmowy z cyklu Historia Mówiona Muzeum. Są to wywiady z Lidią Cieślińską-Rataj, Tadeuszem Jeziorowskim, dr. Henrykiem Kondzielą oraz Zdzisławem Schubertem, które przeprowadził Gerard Radecki. Wypowiedzi zostały wzbogacone fotografiami dokumentalnymi z zasobów MNP, a wszystkie materiały zarejestrował i wyprodukował Zbigniew Twardowski.

Rozmowy dotyczyły pracy zawodowej, jak i przeszłości Muzeum widzianej przez pryzmat osobistego doświadczenia wypowiadających się osób. Wszystkie relacje udostępniamy na stronie internetowej naszego Muzeum. Tym samym powstaje nowe, istotne, choć mniej oficjalne źródło wiadomości o historii Muzeum Narodowego w Poznaniu od lat 50. XX wieku do czasów niemal współczesnych.

Youtube Kategoria
Muzeum? Żebyś wiedział! #1
Youtube Kategoria
Muzeum? Żebyś wiedział! #3
Youtube Kategoria
Muzeum? Żebyś wiedział! #2
Youtube Kategoria
Muzeum? Żebyś wiedział! #4
Historia Mówiona Muzeum. Trailer