Gabinet Londyński

Muzeum Pałac w Rogalinie

Londyn 8, Lennox Gardens – to adres, pod którym Edward Bernard Raczyński, Prezydent RP na Uchodźstwie spędził 26 lat swego życia. Właśnie tutaj, w gabinecie, przyjmował oficjalnych gości, przyjaciół, rodzinę. Miejsce to zapisało się nie tylko w pamięci wielu osób. Tutaj tworzyła się także historia Polski. Obecnie, wiernie odtworzony gabinet znajduje się w północnym skrzydle rogalińskiego pałacu. Stało się to możliwe dzięki przekazaniu przez rodzinę Raczyńskich pełnego wyposażenia gabinetu Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Jan Nowak-Jeziorański tak wspomina londyński dom Edwarda B. Raczyńskiego: „Do jego skromnego mieszkania.. ciągnęły bez przerwy pielgrzymki z Polski. Odwiedzał go Wałęsa, trzej premierzy, ministrowie, działacze polityczni, pisarze i artyści. Przyjmował wszystkich z tą samą prostotą i serdecznością”. Służył ludziom i Ojczyźnie swą rozległą wiedzą i mądrymi, wyważonymi sądami.

W swym gabinecie Edward B. Raczyński, mimo utraty wzroku, pracował nad przekładem z francuskiego pamiętników swojej krewnej, Wirydiany Fiszerowej, wydanych w 1975 r. pod tytułem Dzieje moje własne i osób postronnych. W nim też córki i wnukowie czytali Mu prasę i literaturę.

Gabinet wypełniony jest pamiątkami: starymi meblami, fotografiami rodzinnymi, ocalałymi portretami antenatów, widokami rezydencji Raczyńskich, m.in. Pałacu w Rogalinie. Są tu przedmioty zwyczajne i niezwyczajne równocześnie, jak choćby ukryta za zabytkowym, pochodzącym z pałacu w Rogalinie parawanem, waga, na której Edward Raczyński ważył się codziennie, londyńska księga adresowa z wpisanym odręcznie numerem telefonu Winstona Churchilla, czy zdjęcie z podpisania polsko-brytyjskiego traktatu o wzajemnej pomocy z autografami uczestników tego wydarzenia.

Gabinet ten zaskakujący swoją prostotą i skromnością, to miejsce niezwykłe, tak jak niezwykły był Edward B. Raczyński – człowiek wielkiego formatu, pozbawiony snobizmów, próżności, jakiejkolwiek wyniosłości, który całym swoim życiem dawał świadectwo mądrej, pięknej służby Ojczyźnie i Narodowi.

Wraz z pamiątkami osobistymi należącymi do Edwarda Bernarda Raczyńskiego w przedsionku gabinetu eksponowane są pamiątki związane z jego bratem Rogerem Adamem Raczyńskim, w tym frak dyplomatyczny z czasów pełnienia przez niego funkcji Ambasadora RP w Rumunii.

Autor: Joanna Nowak