Zespół

Muzeum Pałac w Rogalinie

ul. Arciszewskiego 2
62-022 Rogalin

tel.: +48 61 813 88 00

Rezerwacja dla grup:

tel: +48 61 813 88 29
e-mail: rogalin@mnp.art.pl

Kierownik oddziału:

dr Ewa Leszczyńska
tel.: +48 61 813 88 07
e-mail: e.leszczynska@mnp.art.pl

Kierownik Sekcji ds. parku:

Piotr Wilanowski
tel.: +48 61 813 88 06
e-mail: p.wilanowski@mnp.art.pl

Kierownik Sekcji Administracji:

Małgorzata Wilanowska
tel.: +48 61 813 88 03
e-mail: m.wilanowska@mnp.art.pl

Asystent:

dr Katarzyna Janicka
tel.: +48 61 813 88 08
e-mail: k.janicka@mnp.art.pl

Edukacja:

Karolina Małecka
tel. +48 61 813 88 25
e-mail. k.malecka@mnp.art.pl

Sylwia Korczak
tel: +48 61 813 88 28
e-mail: s.korczak@mnp.art.pl

Katarzyna Bartosiak
tel: +48 61 813 88 27
e-mail: k.bartosiak@mnp.art.pl

Magdalena Chrapek
tel: +48 61 813 88 26
e-mail: m.chrapek@mnp.art.pl

Kierownik Pracowni Konserwacji Mebli:

Urszula Dąbrowska
tel.: +48 61 813 88 17
e-mail: u.dabrowska@mnp.art.pl

Renowator:

Sławomir Jahns
tel.: +48 61 813 88 48
e-mail: s.jahns@mnp.art.pl

Tomasz Pokorski
tel.: +48 61 813 88 48

Magazynier:

Sławomir Salamon
tel.: +48 61 813 88 38