Archiwum

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Gerard Radecki
tel.: +48 61 85 68 054
e-mail: g.radecki@mnp.art.pl