Muzeum Pałac w Rogalinie

ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin
tel.: +48 61 81 38 800
fax: +48 61 81 38 027

Rezerwacja dla grup:
tel: +48 61 81 38 800, 829
e-mail: rogalin@mnp.art.pl

Kierownik oddziału:
dr Ewa Leszczyńska
tel.: +48 61 81 38 807, 800
e-mail: e.leszczynska@mnp.art.pl

Kierownik Sekcji ds. parku:
Piotr Wilanowski
tel.: +48 61 81 38 806
e-mail: p.wilanowski@mnp.art.pl

Kierownik Sekcji Administracji:
 Małgorzata Wilanowska
tel.: +48 61 81 38 803, 822
e-mail: m.wilanowska@mnp.art.pl

Asystent:
Katarzyna Janicka
tel.: +48 61 81 38 808
e-mail: k.janicka@mnp.art.pl

Edukacja:
Karolina Małecka
tel. +48 61 81 38 825
e-mail. k.malecka@mnp.art.pl

Sylwia Korczak
tel: +48 61 81 38 828
e-mail: s.korczak@mnp.art.pl

Katarzyna Bartosiak
tel: +48 61 81 38 827
e-mail: k.bartosiak@mnp.art.pl

Magdalena Chrapek
tel. +48 61 81 38 826
e-mail: m.chrapek@mnp.art.pl

Kierownik Pracowni Konserwacji Mebli:
Urszula Dąbrowska
tel.: +48 61 81 38 817
e-mail: u.dabrowska@mnp.art.pl

Renowator:
Sławomir Jahns
tel.: +48 61 81 38 848
e-mail: s.jahns@mnp.art.pl

Renowator:
Tomasz Pokorski
tel.: +48 61 81 38 848

Magazynier:
Sławomir Salamon
tel.: +48 61 81 38 838