Zamówienia publiczne

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych:
Agnieszka Kurkiewicz
tel.: +48 61 85 68 048
tel. komórkowy: +48 885 500 456
e-mail: a.kurkiewicz@mnp.art.pl

Specjalista ds. zamówień publicznych
Ewa Skrzypczak
tel.: +48 61 85 68 048
tel. komórkowy: 618 568 048
e-mail:e.skrzypczak@mnp.art.pl