Marketing

Kierownik Biura Strategii i Marketingu:
Katarzyna Trawińska
tel. kom.: 725 270 095
tel: +48 61 85 68 172
e-mail: k.trawinska@mnp.art.pl

Starszy specjalista ds.marketingu:
Marzena Prusińska
tel: +48 61 85 68 016
e-mail: m.prusinska@mnp.art.pl

Specjalista ds.promocji i komunikacji:
Aleksandra Łodziewska
tel: +48 61 85 68 093
e-mail: a.lodziewska@mnp.art.pl

Referent ds.promocji i komunikacji:
Szymon Jaszak
tel: +48 61 85 68 093
e-mail: s.jaszak@mnp.art.pl