Muzeum Etnograficzne

Kontakt

Muzeum Etnograficzne
Adres do korespondencji:
Grobla 25, 61-858 Poznań
wejście od ul. Mostowej 7
Kasa tel.: +48 61 852 30 06

 

Aneta Skibińska,
Kierownik Oddziału
tel.: +48 61 852 30 06, wew. 137
e-mail: a.skibinska@mnp.art.pl

edukacja, konkurs szopek
Urszula Baszczyńska-Gosz
tel. +48 61 852 30 06, wew. 133
e-mail: u.gosz@mnp.art.pl

Katarzyna Helak
tel. +48 61 852 30 06, wew. 147
e-mail: k.helak@mnp.art.pl

dr hab. Joanna Minksztym
tel.: +48 61 852 30 06, wew. 146
e-mail: j.minksztym@mnp.art.pl

Iwona Rosińska
tel.: +48 61 852 30 06, wew. 146
e-mail: i.rosinska@mnp.art.pl

Kierownik Sekcji Administracji Oddziału
Przemysław Niedzielski,
Tel. +48 61 852 30 06, wew. 141
e-mail: p.niedzielski@mnp.art.pl

Kierownik Pracowni Konserwacji Zabytków Etnograficznych:
Joanna Kokoć
tel. +48 61 852 30 06, wew. 142
e-mail: pkze@mnp.art.pl j.kokoc@mnp.art.pl