Dział Głównego Konserwatora

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań
Poszczególne pracownie mieszczą się w pozostałych oddziałach i placówkach Muzeum.

Główny Konserwator:
Agnieszka Kunicka-Goldfinger
tel. +48 61 85 68 139
e-mail: a.kunicka@mnp.art.pl

 

Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań
e-mail: konserwacja.malarstwa@mnp.art.pl

Kierownik pracowni:
Hanna Kutzner
tel. +48 61 85 68 160
e-mail: h.kutzner@mnp.art.pl

Starszy konserwator:
Katarzyna Męczyńska
tel. +48 61 85 68 160
e-mail: k.meczynska@mnp.art.pl

Starszy konserwator:
Lucyna Balewska
tel. +48 61 85 68 160
e-mail: l.balewska@mnp.art.pl

Starszy konserwator:
dr Paweł Napierała
tel. +48 61 85 68 160
e-mail: p.napierala@mnp.art.pl

Adiunkt konserwatorski:
Agnieszka Rękawek
tel. +48 61 85 68 160
e-mail: a.rekawek@mnp.art.pl

 

 

 

Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Kierownik pracowni:
Grażyna Musiał

tel. +48 61 85 68 068
e-mail: g.musial@mnp.art.pl

Starszy konserwator:
Monika Rudy
tel. +48 61 85 68 068

Starszy konserwator:
Marcin Zjeżdżałka
tel. +48 61 85 68 068

Adiunkt konserwatorski:
Aleksandra Kwiatkowska
tel. +48 61 85 68 068

Starszy renowator:
Joanna Siuchnińska
tel. +48 61 85 68 069

Starszy renowator:
Sylwia Łucka
tel. +48 61 85 68 069

Starszy renowator:
Dariusz Deręgowski
tel. +48 61 85 68 069

Pracownia Konserwacji Ram i Pozłotnictwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Kierownik pracowni:
Marek Peda
tel. +48 61 85 68 163
e-mail: m.peda@mnp.art.pl

Starszy renowator:
Renata Pilawska
tel. +48 61 85 68 112

Starszy renowator:
Łucja Błażeczek
tel. +48 61 85 68 112

Starszy renowator:
Ewa Maliczak
tel. +48 61 85 68 112

Starszy renowator:
Mariusz Drewniak
tel. +48 61 85 68 112

Starszy renowator:
Wiesław Piechel
tel. +48 61 85 68 112

Pracownia Konserwacji Sztuki Użytkowej

Muzeum Sztuk Użytkowych, Góra Przemysła 1, 61-768 Poznań

Kierownik pracowni:
Sabina Figurniak
tel. +48 61 85 68 164
e-mail: pksu@mnp.art.pl
e-mail: s.figurniak@mnp.art.pl

Starszy renowator:
Agnieszka Maciejewska
tel. +48 61 85 68 164

Konserwator:
Waldemar Baruch
tel. +48 61 85 68 164

Pracownia Konserwacji Instrumentów Muzycznych

Muzeum Instrumentów Muzycznych, Stary Rynek 45, 61-772

Kierownik pracowni:
Piotr Cieślak
tel. +48 61 85 68 178
e-mail: p.cieslak@mnp.art.pl

Starszy konserwator:
Mirosław Baran
tel. +48 61 85 68 178

Asystent konserwatorski:
Maciej Szarafiński
tel. +48 61 85 68 178

Asystent konserwatorski
Tomasz Czaja
tel. +48 61 85 68 178

Pracownia Konserwacji Zabytków Etnograficznych

Muzeum Etnograficzne, ul. Grobla 25, 61-858 Poznań

Kierownik pracowni:
Joanna Kokoć
tel. +48 61 852 30 06 wew. 142
e-mail: j.kokoc@mnp.art.pl
e-mail: pkze@mnp.art.pl

Starszy renowator:
Aldona Kłapouch
tel. +48 61 852 30 06 wew. 143

Starszy renowator: Lucyna Grupa

tel. +48 61 852 30 06 wew. 143

Starszy konserwator:
Anna Napierała
tel. +48 61 852 30 06 wew. 144

Renowator:
Milena Mańk

Pracownia Konserwacji Tkanin

ul. Półwiejska 35, 61-886 Poznań

Kierownik pracowni:
Teresa Koszuta
tel. +48 725 270 069
e-mail: t.koszuta@mnp.art.pl

Starszy renowator:
Małgorzata Dinwebel-Owsian
tel. +48 725 270 069

Starszy renowator:
Dorota Tomaszewska
tel. +48 725 270 069

Renowator:
Agnieszka Ochla
tel. +48 725 270 069

Pracownik techniczny:
Katarzyna Górka
tel. +48 725 270 069

Pracownia Konserwacji Mebli

Muzeum Pałac w Rogalinie, ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin

Kierownik pracowni:
Urszula Dąbrowska
e-mail: u.dabrowska@mnp.art.pl
tel.: +48 61 81 38 817

Renowator:
Sławomir Jahns
e-mail: s.jahns@mnp.art.pl
tel.: +48 61 81 38 817

Renowator:
Tomasz Pokorski
tel.: +48 61 81 38 817

Pracownia Badań Technologiczno – Konserwatorskich

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Kierownik pracowni:
Gaja Gąsecka
tel. +48 61 85 68 140
e-mail: g.gasecka@mnp.art.pl

Dział Profilaktyki Muzealnej

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Kierownik działu:
dr Krzysztof Kalitko
tel. +48 61 85 68 142
e-mail: krzysztof.kalitko@mnp.art.pl

Renowator:
Ireneusz Wiciak