Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Dział Głównego Magazyniera Zbiorów zajmuje się wyłącznie fizyczną opieką nad obiektami. W sprawach dotyczących udostępniania, badań nad kolekcją, ruchu muzealiów i akcesji prosimy kontaktować się z Działem Głównego Inwentaryzatora.

Główny Magazynier Zbiorów
Aleksandra Hurnowicz
tel. +48 61 85 68 020
e-mail: a.hurnowicz@mnp.art.pl

Specjalista – magazynier
Bartosz Latzke
tel. +48 61 85 68 103

Specjalista – magazynier
Paweł Garguliński
tel. +48 61 85 68 103