Ratusz - Muzeum Poznania

Stary Rynek 1, 61-768 Poznań

tel.: +48 61 85 68 193
e-mail: ratusz@mnp.art.pl

Kasa
tel.: +48 85 68 193

Kierownik oddziału:
dr Magdalena Mrugalska-Banaszak
phone: +48 61 85 68 193
e-mail: m.mrugalska@mnp.art.pl 

Waldemar Karolczak
tel.: +48 61 85 68 191
e-mail: w.karolczak@mnp.art.pl

dr Jarosław Mulczyński
tel.: +48 61 85 68 191
e-mail: j.mulczynski@mnp.art.pl

Justyna Żarczyńska
tel.: +48 61 85 68 191
e-mail: j.zarczynska@mnp.art.pl

Katarzyna Sinoracka
tel.: +48 61 85 68 191
e-mail: k.sinoracka@mnp.art.pl

Ratusz – Muzeum Poznania jest niedostępne dla widzów do marca 2023 roku, lekcje muzealne nie są prowadzone.