Dyrekcja

Dyrektor:
Tomasz Łęcki
tel.: +48 61 85 25 969
e-mail: mnp@mnp.art.pl

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:
dr Maria Gołąb
tel.: +48 61 85 25 969
e-mail: m.golab@mnp.art.pl

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno – Administracyjnych:
Agnieszka Purgat
tel.: +48 61 85 25 969
e-mail: mnp@mnp.art.pl

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych:
Remigiusz Łuczyński
tel.: +48 61 85 68 092
e-mail: r.luczynski@mnp.art.pl

Główna Księgowa:
Agnieszka Orchowska
tel.: +48 61 85 25 969
e-mail: finanse@mnp.art.pl