Kuratorki Burcu Dogramaci i Marta Smolińska

Burcu Dogramaci fot. Marta Smolińska

 

 

Burcu Dogramaci jest profesorką historii sztuki na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. Prowadzi badania i publikuje na temat sztuki XX wieku i sztuki współczesnej, koncentrując się na motywach wygnania i migracji, historii i teorii fotografii, modzie, architekturze, urbanistyce, historiografii sztuki, Live Art. Ostatnie publikacje: Arrival Cities. Migrating Artists and New Metropolitan Topographies in the 20th Century, Leuven 2020 (red. z M. Hetschold i in., publikacja w otwartym dostępie); Handbook of Art and Global Migration. Theories, Practices, and Challenges, Berlin/Boston 2019 (red. z B. Mersmann).

 

 

 

 

Burcu Dogramaci fot. Burcu Dogramaci

 

Marta Smolińska jest profesorką zwyczajną w dyscyplinie nauki o sztuce. Kieruje Katedrą Historii Sztuki i Filozofii Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Jest kuratorką (obecnie m.in. pracuje w zespole kuratorskim Neue Nationalgalerie w Berlinie). Prowadzi badania dotyczące sztuki i teorii sztuki XX i XXI wieku, koncentrując się m.in. na haptyczności, transmedialności, border art oraz nieczytelności. Ostatnie publikacje: Haptyczność poszerzona. Zmysł dotyku w sztuce polskiej drugiej połowy XX wieku, Kraków 2020; Bez tonu pewności. Sejsmografia sztuki współczesnej, Poznań 2021 (publikacja w otwartym dostępie)

 

 

 

 

 

Burcu Dogramaci i Marta Smolińska współpracują od roku 2015. W Monachium wspólnie zorganizowały międzynarodową konferencję o współczesnej sztuce tureckiej oraz wydały tom pokonferencyjny: Re-Orientierung. Kontexte zeitgenössischer Kunst in der Türkei und unterwegs, hg. B. Dogramaci, M. Smolińska, Berlin 2017. Obecnie – wraz z Martiną Padberg – przygotowują wystawę sztuki tureckiej w Muzeum Sztuki w Ahlen (2025). Pracowały również nad tematem sztuki na granicy polsko-niemieckiej. Efektem tego projektu jest zarówno monografia naukowa „GRENZE | GRANICA – Art on the German-Polish Border after 1990” (ukaże się wiosną 2024), jak i wystawa „O dzieleniu. Sztuka na granicy (polsko-niemieckiej)” w MNP.