Wolontariat

Muzeum Narodowe w Poznaniu poszukuje wolontariuszy. Zapraszamy osoby pełnoletnie, chętne do współpracy, szczególnie: uczniów, studentów i seniorów.

Wolontariuszem może być każdy, nie jest konieczne doświadczenie w pracy w instytucji kultury, choć w przypadku niektórych zadań może okazać się ono niezbędne. W procesie rekrutacji będziemy brali pod uwagę zainteresowania, wiedzę, przygotowanie i zdolności potrzebne do wykonywania określonych zadań, po to by praca w Muzeum była dla wolontariusza jak najbardziej satysfakcjonująca.

Obszary współpracy:

Gabinet Rycin – opracowanie i dokumentacja zbiorów, pomoc przy oprawie obiektów i w pracach magazynowych
Galeria Sztuki Starożytnej – opracowanie i dokumentacja zbiorów, porządkowanie bazy danych
Dział Edukacji MNP – pomoc przy prowadzeniu i przygotowaniu zajęć edukacyjnych (tworzenie rekwizytów)
Dział Inwentarzy – porządkowanie bazy danych, skanowanie fotografii
Dział Informatyczny – pomoc techniczna, porządkowanie magazynu działu
Archiwum MNP – wprowadzanie danych do bazy i porządkowanie dokumentacji
Biuro Promocji i Komunikacji – tworzenie opisów dzieł do postów w mediach społecznościowych, realizacja krótkich materiałów filmowych, dostosowywanie filmów do odbioru przez osoby niesłyszące (tworzenie napisów)
Wielkopolskie Muzeum Wojskowe i Muzeum Instrumentów Muzycznych – pomoc w działaniach edukacyjnych
Muzeum Etnograficzne – opracowywanie kolekcji pozaeuropejskich, pomoc w działaniach edukacyjnych, wprowadzanie danych do e-inwentarza
Muzeum Historii Miasta Poznania (Ratusz) – digitalizacja, archiwizacja zbiorów
Muzeum Pałac w Rogalinie i Muzeum Zamek w Gołuchowie – wsparcie dla opiekunów ekspozycji

Korzyści:

Praca w jednym z największych muzeów w Polsce
Szansa na obcowanie na co dzień z dziełami sztuki
Możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia specjalistów
Rozwój zainteresowań i okazja do podniesienia kwalifikacji

Kontakt: wolontariat@mnp.art.pl