Towarzystwo Przyjaciół Muzeum

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum logo

 

Adres korespondencyjny:
Aleje Marcinkowskiego 9
61-745 Poznań

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu (zwane dalej TPMNP) powołane w 1975 r. zajmuje się
propagowaniem Muzeum Narodowego w Poznaniu wśród mieszkańców miasta Poznania i Wielkopolski.
TPMNP dba o edukację kulturalną i artystyczną swoich członków.
Buduje więzi pomiędzy osobami o pokrewnych zainteresowaniach.
Regularnie wzbogaca zbiory Muzeum swoimi darami.
Współpracuje ze stowarzyszeniami i instytucjami o pokrewnych celach.
Działalność TPMNP oparta jest na pracy społecznej ogółu członków.

SKŁAD ZARZĄDU:
Prezes: Halina Krzywińska
Wiceprezes: Halina Sybilska
Skarbnik: Bogdana Kazimiera Szwengler
Sekretarz: Małgorzata Maria Stankowska
Członek Zarządu: Elżbieta Kaliszan, Krzysztof Wawrzyniak
Zastępca członka Zarządu: Andrzej Jaskuła, Ewa Siejkowska Askutja

KONTAKT:
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań
mail: towarzystwo@mnp.art.pl
kom. 600 482 793

KRS: 0000078124
NIP: 7781386882
Nr konta: 26 1600 1462 1817 0190 9000 0001

Koszt rocznej składki członkowskiej:
60 zł płatne na konto bankowe lub podczas zebrań TPMNP

Zebrania TPMNP odbywają się w każdy czwartek w godz. 13:00-14.30
w Muzeum Narodowym w Poznaniu na Al. Marcinkowskiego 9, wejście przez nowy gmach.
Uwaga: od 9 maja br. zebrania będą się odbywać w piątki w godz. 16.00 – 17.30.

DOKUMENTY:
Statut TPMNP
Deklaracja chęci przystąpienia do TPMNP: Deklaracja

AKTUALNOŚCI:
Lista zgłoszeń na wycieczkę w dniu 27.04.2024 r. do Inowrocławia została zamknięta.