Ochrona danych osobowych

§1
Realizacja obowiązków informacyjnych

W trosce o wysoką jakość świadczonych usług, realizując wymagania określone przepisami prawa, w szczególności te wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Muzeum Narodowe w Poznaniu udostępnia Państwu następujące dokumenty:

  1. Politykę prywatności Muzeum Narodowego w Poznaniu – jest to dokument zawierający informacje o kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników serwisów internetowych Muzeum Narodowego w Poznaniu.
  2. Klauzulę informacyjną dla kandydata do pracy w Muzeum Narodowym w Poznaniu – dokument ten stanowi źródło informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych osób, które ubiegają się o zatrudnienie w Muzeum Narodowym w Poznaniu, zarówno w przypadku odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, jak i w razie aplikacji nadsyłanych spontanicznie.
  3. Klauzulę informacyjną dla odbiorcy newslettera – jest to informacja na temat zasad przetwarzania danych osobowych odbiorcy newslettera, czyli osoby, która wyraziła wolę otrzymywania elektronicznego biuletynu, będącego źródłem informacji o działalności Muzeum Narodowego w Poznaniu.
  4. Klauzulę informacyjną dla strony umowy z Muzeum Narodowym w Poznaniu – jest to informacja na temat zasad przetwarzania danych osobowych podmiotów, z którymi Muzeum Narodowe w Poznaniu wchodzi w relacje umowne.
  5. Klauzulę informacyjną w związku ze stosowaniem w Muzeum Narodowym w Poznaniu monitoringu wizyjnego – dokument ten stanowi źródło informacji na temat podstaw stosowania w Muzeum Narodowym w Poznaniu i we wszystkich jego oddziałach środka ochrony w postaci systemu monitoringu wizyjnego i przetwarzaniu w związku z tym danych osobowych osób, które znajdują się w jego zasięgu.
  6. Klauzulę informacyjną w związku z prowadzeniem ewidencji wejść i wyjść – dokument ten stanowi źródło informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych osób, które zobowiązane są podać swoje dane osobowe w celu uzyskania przepustki, umożliwiającej dostęp do przestrzeni Muzeum niedostępnej dla zwiedzających (np. do pomieszczeń służbowych).
  7. Klauzulę informacyjną dotycząca prowadzenia korespondencji przez Muzeum Narodowe w Poznaniu – dokument ten dotyczy zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z obsługą korespondencji, której stroną jest Muzeum Narodowe w Poznaniu.
  8. Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem przez Muzeum Narodowe w Poznaniu działalności statutowej – dokument ten przekazuje Państwu wymagane przepisami prawa informacje na temat tego, jakiego typu dane osobowe przetwarza Muzeum w związku ze swoją statutową działalnością, skąd one pochodzą i jak długo będą przechowywane. Dokument zawiera także inne informacje wymagane w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

§2
Informacja o ograniczeniu stosowania niektórych przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zakresie związanym z obowiązkami archiwizacyjnymi

Poniższy dokument (do pobrania u dołu strony), zgodnie z właściwymi przepisami prawa stanowi źródło informacji o ograniczeniu stosowania niektórych przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z obowiązkami archiwizacyjnymi realizowanymi przez Muzeum Narodowe w Poznaniu.