Użyczenia

Informujemy, że z powodu remontu siedziby Muzeum Etnograficznego i Ratusza – Muzeum Poznania użyczenia muzealiów i kwerendy zostają wstrzymane do odwołania.

Natomiast, ze względu na trwający remont w Galerii Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego w Poznaniu (Gmach Główny) Muzeum Narodowego w Poznaniu zastrzegamy sobie prawo do odmowy użyczenia obiektów eksponowanych na wystawach stałych oraz wstrzymujemy kwerendy osobiste.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dział Głównego Inwentaryzatora MNP

Użyczenia muzealiów

Użyczenie muzealiów na wystawy czasowe wymaga zgody Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu. Pisemne wnioski, zawierające pełną listę obiektów należy składać z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, licząc od daty otwarcia planowanej wystawy. W przypadku późniejszego zgłoszenia należy się liczyć z ryzykiem odmowy użyczenia.

Wypożyczenia muzealiów (odpłatne użyczenie)

Wypożyczenie na wystawy czasowe obiektów będących własnością Fundacji Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu jest obciążone opłatą wypożyczeniową. Standardowa opłata wypożyczeniowa wynosi 1% wartości ubezpieczeniowej wypożyczanego obiektu, nie mniej jednak niż 500 euro.
W przypadku obiektów będących własnością Fundacji Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu wnioski o wypożyczenie obiektów należy również składać z minimum 6-miesięcznym wyprzedzeniem. Przekroczenie terminu wiąże się z ryzykiem odmowy wypożyczenia.

W przypadku pytań dotyczących użyczeń i wypożyczeń prosimy o kontakt z Działem Inwentarzy – Sekcją inwentarzy.

Informujemy, że z powodu remontu siedziby Muzeum Etnograficznego użyczenia muzealiów i kwerendy dotyczące kolekcji etnograficznej zostają wstrzymane do odwołania.