Użyczenia

Użyczenia muzealiów

Użyczenie muzealiów na wystawy czasowe wymaga zgody Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu. Pisemne wnioski, zawierające pełną listę obiektów należy składać z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, licząc od daty otwarcia planowanej wystawy. W przypadku późniejszego zgłoszenia należy się liczyć z ryzykiem odmowy użyczenia.

Wypożyczenia muzealiów (odpłatne użyczenie)

Wypożyczenie na wystawy czasowe obiektów będących własnością Fundacji Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu jest obciążone opłatą wypożyczeniową. Standardowa opłata wypożyczeniowa wynosi 1% wartości ubezpieczeniowej wypożyczanego obiektu, nie mniej jednak niż 500 euro.
W przypadku obiektów będących własnością Fundacji Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu wnioski o wypożyczenie obiektów należy również składać z minimum 6-miesięcznym wyprzedzeniem. Przekroczenie terminu wiąże się z ryzykiem odmowy wypożyczenia.

W przypadku pytań dotyczących użyczeń i wypożyczeń prosimy o kontakt z Działem Inwentarzy – Sekcją inwentarzy.

Informujemy, że z powodu remontu siedziby Muzeum Etnograficznego użyczenia muzealiów i kwerendy dotyczące kolekcji etnograficznej zostają wstrzymane do odwołania.