UKR – див. нижче

13. Claude Monet, Plaża w Pourville, 1882

Dane o obiekcie

olej na płótnie, 60 x 73 cm

Pierwszym właścicielem obrazu był Paul Durand-Ruel, marszand Claude’a Moneta.

Dzieło trafiło do kolekcji poznańskiego muzeum w roku 1906 jako zakup z wystawy dzieł impresjonistów francuskich w Poznaniu, zorganizowanej przez Paula Cassirera.

O obrazie

Na otwierającą się przed nami nadmorską scenerię, zabarwioną orzeźwiającymi błękitami, zieleniami i żółcią, prześwietloną górującym letnim słońcem, patrzymy jakby przez wilgotne morskie powietrze. Z wysokości klifu widać plażę z dominującą skałą Amont, a z prawej strony nieśmiało wkracza w krajobraz czerwonymi daszkami domów tytułowa wioska Pourville. Urokliwy widok jest tak naprawdę pretekstem do wyeksponowania innego „głównego bohatera” obrazu, jakim jest światło i wszystko to, co wydobywa ono z natury. Plaża w Pourville jest zapiskiem malarskich poszukiwań Moneta, prób przetransponowania na język artystyczny wrażeń świetlno-kolorystycznych, odbieranych przez oko w określonych warunkach atmosferycznych i konkretnej porze dnia. Chęć uchwycenia tak ulotnego widoku przekłada się na szkicowy sposób malowania – dukt pędzla jest wyraźny, swobodny, lekki. Nie wszystkie fragmenty płótna zostały w ogóle pokryte farbą – kolor podobrazia doskonale wkomponowuje się w partie piasku, skał, a nawet chmur.

O autorze

Francuski malarz Oscar Claude Monet (1840 Paryż – 1926 Giverny) to jeden z twórców i sztandarowych przedstawicieli impresjonizmu. Monet odkrył urok Pourville w lutym 1882  r., przy okazji pobytu w pobliskim Dieppe na normandzkim wybrzeżu. Mała rybacka miejscowość położona pośród biało-rdzawych klifów nad kanałem La Manche tak zachwyciła artystę, że wrócił tam jeszcze tego samego roku, w okresie letnim, ze swoją kochanką (późniejszą żoną) Alice Hoschedé i dziećmi. Pobyt ten był niezwykle płodny – zainspirowany nadmorskimi widokami Monet potrafił namalować nawet osiem płócien dziennie.

Ciekawostki

  • Podczas badań w tkance malarskiej obrazu znaleziono ziarenka piasku – ujmującą pamiątkę procesu twórczego, poruszający wyobraźnię dowód na to, że artysta rzeczywiście malował w plenerze.
  • Plaża w Pourville jest jedynym obrazem Claude’a Moneta w polskich zbiorach muzealnych.
  • Obraz już nieraz, choćby podczas wojennych i powojennych zawirowań, znikał ze ścian naszego muzeum, jednak najdramatyczniejsze zniknięcie miało miejsce w 2000 r. Obraz został wówczas skradziony – złodziej wyciął go z ramy. Po odzyskaniu obrazu przez policję w 2009 r. dzieło przeszło skomplikowany proces konserwacji, dzięki czemu od 2010 r. znów cieszy oczy zwiedzających.

Więcej o kradzieży dzieła i jego odzyskaniu można obejrzeć tutaj:

 

Więcej o konserwacji obrazu Plaża w Pourville :

 

 

  • Dziś widocznym śladem wycięcia z ram jest uszkodzona sygnatura artysty w prawym dolnym rogu. Jest to jedyny fragment obrazu, który nie został naprawiony przez konserwatorów – nie mogli tego zrobić, ponieważ jakiekolwiek ingerowanie w podpis artysty jest zakazane.
  • Wartość Plaży w Pourville szacowano, według różnych źródeł, na sumę 1–7 mln dolarów. Dziś suma ta jest niższa o połowę – przyczyną obniżenia wartości dzieła jest uszkodzenie sygnatury artysty.

Opracowanie: Paulina Koch, Dział Edukacji MNP

 

 

13. Клод Моне «Пляж в Пурвілі», 1882 р.

полотно, олія, 60х73 см

Першим власником картини був Поль Дюран-Рюель, артдилер Клода Моне.

Робота була додана до колекції Познанського музею в 1906 році як придбання з виставки робіт французьких імпресіоністів у Познані.

Про картину

На приморський краєвид, який виграє освіжаючими блакитними, зеленими і жовтими барвами й освітлений високим літнім сонцем, ми дивимося, ніби через вологе морське повітря. З високого берега видно пляж із найбільшою скелею Амона, а з правого боку сором’язливо вписалися в ландшафт червоні дахи будинків Пурвіля. Чарівний краєвид насправді є приводом для того, щоби показати «головного героя» картини – світло і все, що воно несе з природи. Пляж у Пурвілі — це запис живописних пошуків Моне, спроб перекласти художньою мовою світло-колірні відчуття, що сприймаються оком у певних погодних умовах і в певний час доби. Бажання вхопити вигляд такого мінливого краєвиду втілюється в дещо ескізній формі – мазок пензля вільний і легкий.

Про автора

Французький художник Оскар Клод Моне (1840 Париж — 1926 Живерні) — один із творців і піонерів імпресіонізму. Моне відкрив чарівність Пурвіля в лютому 1882 року, перебуваючи в сусідньому Д’єпі на нормандському узбережжі. Невелике рибальське містечко, розташоване серед біло-іржавих скель на Ла-Манші, настільки захопило художника, що він повернувся туди того ж року, влітку, зі своєю коханкою (згодом дружиною) Алісою Хошеде та дітьми. Це перебування було надзвичайно плідним — натхненний морськими краєвидами, Моне зміг написати до восьми полотен на день.

Цікаві факти

  • Під час досліджень у полотні були знайдені піщинки – пам’ять про творчий процес, доказ, що художник насправді малював на пленері.
  • Пляж в Пурвілі — єдина картина Клода Моне в польських музейних колекціях.
  • Не раз картина зникала зі стін нашого музею під час війни та післявоєнних негараздів, але найдраматичніше зникнення відбулося у 2000 р. Картину тоді вкрали – злодій вирізав її з рами. Після того, як поліція віднайшла твір у 2009 році, він пройшов складну реставрацію, завдяки чому з 2010 і далі тішить око відвідувачів.

Більше про реставрацію картини на пляжі Пурвіль:

  • Зараз можна бачити слід від вирізання з рами – це пошкоджений підпис художника в нижньому правому куті. Це єдиний фрагмент картини, який реставратори не відновили, оскільки підробка підпису художника заборонена.
  • За різними джерелами вартість «Пляжу в Пурвілі» першопочатково оцінювалася в 1-7 мільйонів доларів. Сьогодні ця сума вдвічі менша – причиною зниження вартості роботи є пошкодження підпису художника.

Підготувала: Пауліна Кох, Відділ освіти MNP