Edukacja

Młodzież, dorośli, seniorzy

Oferta edukacyjna dla młodzieży obejmuje kilka cykli: „Maturalnie o sztuce” czy spotkania o charakterze warsztatowym „Kreatywni”, odbywający się w sobotnie popołudnia. Młodzież w wieku 13–18 lat zapraszamy do udziału w dorocznym konkursie „Moja przygoda w muzeum”. Polecamy również wybrane programy edukacyjne adresowane do widzów dorosłych, jak np. sobotni „Świat obrazów”.

Dorosłym proponujemy wykłady, warsztaty oraz kursy. Aby z oferty mogły skorzystać osoby aktywne zawodowo, wszystkie zajęcia odbywają się w piątkowe popołudnia i wieczory bądź w weekendy. W piątki można wziąć udział w zajęciach o charakterze warsztatowym, takich jak „Kaligrafia i iluminacja” oraz „Kurs rysunku i malarstwa”. Te ostatnie organizowane są również latem i odbywają się w malowniczym plenerze Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu. Wybrane soboty miesiąca zarezerwowane są także na wykłady z cyklu „Świat obrazów”.

Seniorzy stanowią liczną i ważną grupę odbiorców naszej oferty edukacyjnej; chętnie uczestniczą w sobotnich spotkaniach z obrazem, poszerzają też swoją wiedzę o sztuce w ramach programu Towarzystwa Uniwersytet Trzeciego Wieku, z którym współpracujemy już od ponad 30 lat.
Od kilku lat Muzeum Narodowe w Poznaniu bierze udział w październikowych Senioraliach, które cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem. Niesłabnącą frekwencją mogą również poszczycić się „Czwartki dla seniorów”, czyli spacery z przewodnikiem – cykl adresowany specjalnie do naszych starszych widzów.

Do młodzieży i osób dorosłych kierujemy również liczne wydarzenia związane z wystawami czasowymi, do których Dział Edukacji zawsze przygotowuje specjalne programy. Aktualne informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej muzeum (www.mnp.art.pl) oraz na muzealnym profilu FB.

Maturalnie o sztuce

cykl zajęć dla maturzystów i młodzieży

To cykl zajęć, którego głównym celem jest pomoc w przygotowaniu do matury z historii sztuki. Dedykowany jest także młodzieży, zainteresowanej poszerzaniem wiedzy na temat sztuki. Tło każdego spotkania stanowi prezentacja multimedialna lub/i bezpośrednie obcowanie z dziełami znajdującymi się w przestrzeni Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Scenariusz i prowadzenie: Agata Migdalska (Dział Edukacji MNP)

 

Plan spotkań 2023-2024

14.09.2023 – Jak patrzeć na dzieło sztuki?
Jak analizować i interpretować obrazy? Jak rozmawiać o rzeźbie? Podczas spaceru po muzealnych galeriach zwrócimy uwagę na rodzaje kompozycji, linie, kształty i kolory.

28.09 – Młodopolskie inspiracje, tematy i motywy
Sporo realizmu, trochę symbolizmu, nutka impresjonizmu, garść ekspresji i szczypta secesji. Spacer wśród nieszablonowych dzieł młodopolskich artystów pozwoli na zapoznanie się z wielością motywów, zjawisk i kierunków artystycznych przełomu XIX i XX wieku.

 

12.10 – Rozmowy obrazów
Kolacja przy stole, czaszka z lampką a może skrzydlate dziecko? Źródła ikonograficzne, które inspirowały artystów na przestrzeni wieków.

26.10 – Czy istnieje jeszcze sztuka realistyczna?
Kiedy zaczyna się realizm, a kończy idealizacja? Omawiając wybrane dzieła, prześledzimy tendencje realistyczne obecne w sztuce różnych epok.

 

9.11 – Mistrzowie odrodzenia
Odkrycie antyku, nowe typy dzieł, stosowanie techniki sfumato i nowa perspektywa patrzenia na świat pozwoliła artystom rozwinąć skrzydła. Porównując twórczość najważniejszych mistrzów czasu odrodzenia dokonamy analizy wybranych dzieł.

23.11 – Barokowe chwyty marketingowe
O czym myśli Dziewczyna czytająca list? Dlaczego „konterfekty osoby nieboszczykowej” były wieloboczne, a martwym naturom często towarzyszy kotara? Podczas zajęć dowiemy się jakie triki stosowali barokowi artyści, by przyciągnąć uwagę widza.

 

7.12 – Średniowieczne rozmowy
Czy Piękne Madonny są piękne także dzisiaj? O najważniejszych tematach ikonograficznych ze średniowiecznym rodowodem, porozmawiamy zwiedzając wystawę „Powiadacze. Dialog sztuki współczesnej ze sztuką średniowieczną”.

21.12 – Romantyczna wizja świata
W sztuce romantyzmu duchowość, emocjonalność i tajemniczość przeplata się z dramatycznymi scenami z literatury lub bieżących wydarzeń społeczno-politycznych. Naszym zadaniem będzie porównanie wybranych dzieł okresu romantyzmu niemieckiego, francuskiego i polskiego.

 

4.01.2024 – Impresjonizm i… co dalej?
Światło czy barwa, ulotne wrażenia czy silne emocje? Czym się różni impresjonizm od postimpresjonizmu? Analiza i interpretacja wybranych dzieł.

18.01 – Niech żyje awangarda!
W jaki sposób awangardowi artyści wcielali w życie swoje nowatorskie i rewolucyjne pomysły? Podczas zajęć omówimy wybrane nurty światowej awangardy.

 

8.02 – AbstrAkcja!
Czy dzieło musi zawierać w sobie konkretną historię? Jak za pomocą barw i kształtów opowiedzieć o emocjach? Podczas zajęć dokonamy analizy wybranych dzieł reprezentujących różne nurty sztuki bezprzedmiotowej i niefiguratywnej.

29.02 – Tendencje w sztuce po 1945 roku
Sztuka społecznie zaangażowana, masowa, a może publiczna? Sztuka współczesna to sztuka, która często wychodzi poza mury galerii i muzeów stając się naszą codziennością.

 

7.03 – Pop-art, czyli od kultury masowej do muzealnej galerii
Czy dzieło sztuki może wyglądać jak sklepowy produkt? Opowieść o tym jak artyści zajmujący się „recyklingiem rzeczywistości” w ironiczny sposób ukazywali konsumpcyjny charakter naszego życia.

21.03 – Sztuka ziemi
Czy dzieło może być usypaną sztucznie ogromną spiralą na jeziorze lub opakowanym w materiał parlamentem? Czy można nazwać sztuką częściowe zakrywanie lub przekształcanie środowiska naturalnego? Analiza środków artystycznego wyrazu, którymi posługuje się land art.

 

4.04 – Konceptualizm i nowe formy dzieł
Kolaże i asamblaże, instalacje a może ambalaże? Kilka słów o tym, jak pomysł stał się dziełem sztuki.

25.04 – Sztuka powtórki
Jak przygotować się do egzaminu z historii sztuki? Na co zwracać uwagę rozwiązując maturalne zadania? Jak dokonać analizy porównawczej dzieł? Czas na powtórzenie materiału!

 

9.05 – Od awangardy po nową ekspresję
Z czego może powstać dzieło sztuki? Jakimi środkami posługuje się sztuka współczesna? Przywołując przykłady awangardowych rozwiązań z 1. poł. XX w. dokonamy analizy wybranych dzieł prezentowanych na wystawie „Ultraawangarda. Koło Klipsa i poznański underground lat 80. XX wieku”.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

TERMINY
– dwa wybrane czwartki miesiąca (wg harmonogramu)
– godz. 15:30 – 16:50
– czas trwania: 60 min.

KOSZT
• 10 zł (dla młodzieży uczącej się do 26. roku życia)
• lub bilet wstępu na ekspozycję (według cennika)

ZAPISY
– Na zajęcia nie obowiązują zapisy.

REGULAMIN ZAJĘĆ
– Pracownik Działu Edukacji oczekuje na uczestników o wyznaczonej godzinie w holu głównym Muzeum (w okolicy kasy).
– W czasie wizyty w Muzeum można fotografować eksponaty, nie wolno jednak używać lampy błyskowej i statywu.
– Podczas zajęć zorganizowanych, odbywających się na terenie Muzeum Narodowego w Poznaniu, obowiązuje Regulamin zwiedzania MNP.

regulamin zwiedzania mnp

Kreatywni

cykl warsztatów plastyczno-projektowych dla młodzieży

Celem warsztatów jest zachęcenie młodzieży do nawiązania dialogu artystycznego z dziełami sztuki z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu. Zarówno studia z natury, jak i ćwiczenia z wyobraźni mają przybliżyć uczestnikom podstawy warsztatowe i technologiczne różnych dziedzin plastycznych: malarstwa, rysunku studyjnego i architektonicznego, Przedmiotem zajęć będą zagadnienia związane z podstawowymi środkami wyrazu plastycznego, z których zbudowana jest kompozycja, takimi jak: konstrukcja (kształty brył i płaszczyzn, proporcje,), kolor, plama, kreska, walor, linia, faktura oraz światłocień i perspektywa, wyrażające przestrzeń w obrazie.

Warsztaty adresowane są do młodzieży od 14 roku życia.

Prowadzenie: Maria Pawłowska – graficzka, malarka, ilustratorka, edukatorka sztuki

 

Plan spotkań 2023-2024

44. edycja
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2023
Techniki rysunkowe, malarskie, perspektywa zbieżna
,,Nadrzędny-podporządkowany”
Zadaniem uczestników będzie wykonanie studium rysunkowego w technice ołówka grafitowego lub węgla rysunkowego oraz studium malarskiego martwej natury w technice farb akrylowych. Młodzież będzie obserwować i notować na papierze układ  martwej natury względem przestrzeni, która ich otacza z zastosowaniem klasycznego warsztatu plastycznego. Szczególna uwaga będzie skupiona na temacie dotyczącym akcentu czyli dominanty kompozycyjnej oraz kolorystycznej w obrazie. Młodzież określi za pomocą akcentu w swojej pracy które elementy są główne i nadrzędne,  a które są nim podporządkowane. Inspiracją stanie się obraz Jerzego Nowosielskiego pt. ,,Abstrakcja niebieska”z 1968 r. (z kolekcji MNP). Uczniowie podejmą próbę uzyskania wrażenia głębi przestrzeni w swoim rysunku architektonicznym poprzez zastosowanie perspektywy zbieżnej oraz światłocienia. Uzupełnieniem zajęć będą ćwiczenia zadane uczniom oraz  autorskie korekty prac osoby prowadzącej warsztaty.
zgłoszenia i wpłaty: 14.08 – 14.09
terminy zajęć: 23.9, 30.9, 7.10, 14.10, 22.10.2023

 

45. edycja
PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2023
Techniki rysunkowe, malarskie, perspektywa ukośna
„Poukładane-porozrzucane”
W trakcie warsztatów uczestnicy będą tworzyć prace wzorując się na martwej naturze. Elementy jej zaistnieją w formie zaplanowanego porządku oraz ładu w opozycji do przypadkowego bałaganu oraz bezładu. Młodzież będzie notować na papierze swoje obserwacje otaczającej rzeczywistości  zarówno w odcieniach bieli i czerni jak i w pełnej gamie kolorów  w technice pasteli olejnej. Inspiracją stanie się obraz Zbigniewa Makowskiego pt. Incipit mindus z 1967 r. (z kolekcji MNP).
Młodzież zapozna się również  z zasadami perspektywy ukośnej i wykona rysunek ołówkiem grafitowym w oparciu o układy brył geometrycznych Zajęcia wzbogacone będą o ćwiczenia praktyczne dla uczniów i indywidualne korekty instruktorki.
zgłoszenia i wpłaty: 19.09 – 19.10
terminy zajęć: 28.10, 19.11, 26.11, 2.12, 9.12.2023

 

46. edycja
STYCZEŃ-MARZEC
Techniki rysunkowe, malarskie, perspektywa powietrzna, film animowany
„Refleksy świetlne’’
Uczestnicy spotkań poznają klasyczne podstawy warsztatowe rysunku i malarstwa w technice suchej pasteli ze szczególnym uwzględnieniem refleksów świetlnych. Młodzież będzie obserwować i notować jak jasne ścieżki i mieniące się, kolorowe plamy barwne światła rozświetlają oraz ubarwiają sąsiadujące ze sobą przedmioty i płaszczyzny o zróżnicowanej strukturze (tj. draperia, szkło, woda, papier, drewno, itp.). Uczniowie nauczą się również obrazowania przestrzeni z zastosowaniem perspektywy powietrznej w technice farb akrylowych. Inspiracją stanie się jedyny w Polsce obraz Claude Moneta, pt. ,,Plaża w Pourville” z 1882 r. Młodzież zapozna się także z zasadami budowania obrazów ruchomych w postaci filmu za pomocą zdjęć poklatkowych. Zajęcia będą wzbogacone o ćwiczenia praktyczne oraz wiedzę teoretyczną.
zgłoszenia i wpłaty: 5.12.2023 – 5.01.2024
terminy zajęć: 13.01, 20.01, 27.01, 3.02, 10.02, 17.02, 24.02, 2.03.2024

 

47. edycja
MARZEC-MAJ
Techniki rysunkowe, malarskie, perspektywa żabia i ptasia, rysunek linearny
,,Cień własny i rzucony”
Młodzież nauczy się obserwować, różnicować i notować sytuacje, gdy cienie własne powstające na powierzchni oświetlonego przedmiotu budują jego formę oraz jak cienie rzucone tworzące się na powierzchni innych przedmiotów, określają pozycję danego obiektu w przestrzeni. Uczestnicy będą rysować modelkę we wnętrzu zgodnie z zasadami anatomii człowieka w technice ołówka grafitowego lub węgla drzewnego. Inspiracją stanie się obraz niemieckiego impresjonisty Ludwiga Dettmanna pt. ,,Malarka w plenerze” z 1896 r. Uczniowie poznają również sposoby obrazowania martwej natury w przestrzeni z zastosowaniem zróżnicowanej temperatury plam barwnych w technice farb akrylowych. Dopełnieniem wiedzy będą ćwiczenia z rysunku architektonicznego, odwzorowujące sytuacje kiedy punkt obserwatora znajduje się nisko lub wysoko w przestrzeni. Dodatkowym zadaniem dla adeptów warsztatu plastycznego będzie wykonanie rysunku linearnego martwej natury.
termin zgłoszeń i wpłat: 1.02 – 1.03.2024
terminy zajęć: 9.03, 16.03, 23.03, 6.04, 13.04, 20.04, 27.04, 4.05.2024

 

48. edycja
MAJ-LIPIEC
Techniki rysunkowe, malarskie, perspektywa zbieżna, portret
,,Rodzaj światła a ostrość cieni”
Młodzi adepci warsztatu plastycznego nauczą się w swoich pracach uwzględniać nie tylko kąt padania światła, ale również ostrość tworzącego się cienia. Obszary w strefie cienia będą przybierać kształty o ostrych, określonych lub rozmytych, rozproszonych granicach w zależności od rodzaju użytego światła. Uczniowie będą notować te różnice na podstawie studium martwej natury o motywach roślinnych. Rysunki wykonane będą w technice piórka bambusowego i tuszu kreślarskiego, natomiast prace malarskie z użyciem farb akwarelowych i papieru z bawełny. Ponadto młodzież namaluje portret w technice farb temperowych z uwzględnieniem zasad anatomii twarzy ludzkiej. Inspiracją stanie się obraz renesansowego malarza Sandro Botticiellego pt. ,,Madonna z Dzieciątkiem i śpiewającymi aniołami „z 1510 r. Młodzież wykona również rysunek architektoniczny z elementami budynków w otoczeniu przyrody zgodnie z zasadami perspektywy zbieżnej w plenerze miejskim. Zajęcia będą wzbogacone o wiedzę teoretyczną, ćwiczenia praktyczne oraz autorskie korekty.
termin zgłoszeń i wpłat: 29.03 – 29.04.2024
terminy zajęć: 11.05, 25.05, 1.06, 8.06, 15.06, 22.06, 29.06, 6.07.2024

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

– Zajęcia prowadzone są w sali warsztatowej w grupach do 12 osób.
– W czasie wszystkich edycji udzielane są autorskie korekty, dopasowane indywidualnie do poziomu zaawansowania każdego z uczestników.
– Bieżące informacje na temat przebiegu warsztatów oraz prace uczestników dostępne są na blogu projektu:
www.mnp-kreatywni.blogspot.com

TERMINY
soboty lub niedziele (wg harmonogramu danego kursu)
godz. 14:00-17:00
– Warsztaty prowadzone są w edycjach dwumiesięcznych, obejmujących 8 spotkań.

KOSZT
– 280 zł od osoby
– cena obejmuje udział w zajęciach, materiały plastyczne oraz wstęp na ekspozycję stałą i wystawy czasowe w trakcie trwania poszczególnych edycji warsztatów

PŁATNOŚĆ
– tylko po uprzednim wpisie na listę uczestników:
• w kasie Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 9 w godzinach otwarcia Muzeum dla zwiedzających (kasa zamykana jest 30 min. przed zamknięciem Muzeum)
• lub przelewem na konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu, 62 1130 1088 0001 3026 9720 0016
Tytułem: Kreatywni (nr edycji …) + imię i nazwisko

ZAPISY
– w terminach wyznaczonych dla danej edycji (wg harmonogramu):
• mail: kreatywni@mnp.art.pl
• tel. 61 85 68 136 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15:30)
– W zgłoszeniu prosimy podać: imię, nazwisko i telefon kontaktowy
– liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Muzeum Narodowe w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zapoznanie się z regulaminem oraz podpisanie deklaracji i dostarczenie jej po podpisaniu osobie prowadzącej kurs na pierwszym spotkaniu kursu.
regulamin kursów
deklaracja Kreatywni

Kurs rysunku i malarstwa

warsztaty dla dorosłych

Zajęcia adresowane są do osób dorosłych pragnących rozwijać, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu rysunku i malarstwa. Przedmiotem warsztatów są zagadnienia dotyczące środków wyrazu artystycznego, sproblematyzowane zagadnienia natury twórczej, stanowiące dialog z kierunkami i nurtami sztuk wizualnych. W programie spotkań praktyka uzupełnia się z treściami teoretycznymi. Oprócz realizacji prac, zajęcia uwzględniają zwiedzanie prezentowanych w Muzeum wystaw stałych i czasowych. Formuła warsztatów umożliwia uczestnictwo osobom będącym na różnych poziomach zaawansowania, opiera się bowiem na indywidualnych, autorskich korektach wykonywanych przez prowadzących zajęcia artystów.

 

Plan spotkań 2023-24

KURS I
Postać ludzka – studium modela
terminy spotkań: 06.10, 13.10, 20.10, 27.10, 28.10.2023
zapisy i wpłaty: 4-29.09
Uczestnicy zrealizują prace w technice ołówka i tuszu. Punktem odniesienia działań będą opracowane autorsko sytuacje osadzające człowieka w dwóch kontekstach: czasu przeszłego i teraźniejszego. Każde zajęcia poprzedzone będą wprawkami szkicowymi. Dopełnieniem zajęć praktycznych będzie prezentacja multimedialna ukazująca z perspektywy filozofii i historii sztuki złożoność oraz różnorodność przedstawień sylwetki ludzkiej. Na koniec kursu zostanie zaproponowane zadanie do samodzielnej realizacji. Celem sobotnich warsztatów będzie stworzenie „portretu nieoczywistego”.
Prowadzący: Magdalena Parnasow-Kujawa

KURS II
Destrukcja elementem aktu twórczego
terminy spotkań: 03.11, 10.11, 17.11, 24.11, 25.11.2023

zapisy i wpłaty: 2-27.10
Tropem Lucio Fontany zastanawiać się będziemy nad formą tradycyjnie ujmowanego obrazu. Będziemy eksperymentować w obszarze tworzenia przestrzennych realizacji. W celu budowania trójwymiarowego  obrazu naciągnięte na krosno płótno zostanie pocięte, podziurawione. Prace powstaną w oparciu o podane elementy i hasła stanowiące inspirację artystyczną. Zadania będą ujęte problemowo, by akt twórczy został poprzedzony wnikliwymi procesami myślenia i umiejętnościami krytycznego spojrzenia na otoczenie.  Uczestnicy spotkań pracować będą w technice kolażu łączonego z pastelami olejnymi. Sobotnie spotkanie, to działanie w oparciu o dokonaną analizę wybranych eksponatów stałej ekspozycji Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim.
Prowadzący: Magdalena Parnasow-Kujawa

KURS III
Aksamitność
terminy spotkań: 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 10.02.2024
zapisy i wpłaty: 15.12.2023 – 12.01.2024
W ramach zajęć uczestnicy pracować będą w technice malarstwa olejnego. W oparciu o klasyczny układ martwej natury stworzą dyptyk- pracę składającą się z dwóch obrazów. Zajęcia praktyczne zostaną dopełnione dwoma prezentacjami wizualnymi dotyczącymi: specyfiki malarstwa olejnego oraz dorobku artystów pracujących w tej technice. Sobotnie spotkanie będzie analizą prac eksponowanych w Muzeum Narodowym. Stanie się swoistą interpretacją faktur występujących na licach prezentowanych obrazów.
Prowadzący: Magdalena Parnasow-Kujawa, Jarosław Szelest

KURS IV
Postać – klasyczne studium modela
terminy spotkań: 1.03, 08.03, 15.03, 22.03, 23.03.2024
zapisy i wpłaty: 29.01 – 23.02
Uczestnicy zajęć zrealizują prace rysunkowe w technice ołówka i tuszu. Punktem odniesienia działań będą dwie opracowane autorsko sytuacje osadzające człowieka w kontekstach życia codziennego.  W trakcie spotkań realizowane zostaną ćwiczenia szkicowe dopełniające opowieści o człowieku. Celem sobotnich warsztatów staną się rysunkowe  wprawki ukazujące człowieka w realiach świata najnowszego. Osobom zainteresowanym zostanie podane zadanie do indywidualnej realizacji domowej.
Prowadzący: Magdalena Parnasow-Kujawa, Jarosław Szelest

KURS V
Martwa natura w czerwieni
terminy spotkań: 5.04, 12.04, 19.04, 26.04, 27.04.2024
zapisy i wpłaty: 1-29.03
Rysowanie z natury nie jest kopiowaniem przedmiotu, ale raczej materializacją twojego własnego wrażenia.
Dwie rzeczy jakie artysta posiada, wzrok i mózg, muszą współpracować. Powinny rozwijać się równocześnie:
wzrok poprzez obserwowanie natury, mózg – poprzez logikę porządkowanych wrażeń.

Paul Cézanne
Martwa natura z elementami nasyconymi ciepłymi barwami z przeważającą dominantą barwy ciepłej stanie się inspiracją do stworzenia dwóch monochromatycznych kompozycji. Czerwone przedmioty będą bodźcem do malarskich poszukiwań w obrębie tego symbolicznego koloru. Prace  powstaną na płótnie z wykorzystaniem pasteli tłustych, suchych i farb akrylowych.
Prowadzący: Sylwia Chudy-Leśnik, Magdalena Parnasow-Kujawa

KURS VI
Martwa natura – panie Duchamp, co by pan o niej powiedział?
terminy spotkań: 24.05, 31.05, 7.06, 14.06, 15.06.2024
zapisy i wpłaty: 22.04 – 17.05
Zajęcia obejmą dwie sytuacje przestrzenne stanowiące punkt wyjścia realizacji prac malarskich lub prac o charakterze obiektów. Uczestnicy zdecydują o tym, czy w procesie twórczym podążać będą bardziej w stronę klasycznej interpretacji martwej natury, czy zechcą polemizować z zastanym systemem wartości malarskich. Sobotnie zajęcia przybiorą formę warsztatu twórczego, który łamiąc obowiązujące konwenanse pobudzi do myślenia i generowania indywidualnych poglądów. Praktykę połączymy z teorią.
Prowadzący: Magdalena Parnasow-Kujawa, Jarosław Szelest

INFORMACJE PRAKTYCZNE

– Zajęcia prowadzone są w grupach do 14 osób.
Kursy odbywają się w sali warsztatowej (piątki) oraz w przestrzeni galerii (sobota).
Plenery odbywają się w parku przy Muzeum Sztuk Użytkowych (Góra Przemysła 1).

TERMINY
piątki 16:00-19:45 i soboty 10:00-14:00 – wg harmonogramu danego kursu
kurs obejmuje 5 spotkań (łącznie 20 h). Zajęcia odbywają się w 4 następujące po sobie piątki (w sali warsztatowej), w ostatnim tygodniu dodatkowo również w sobotę (w galerii).
plener obejmuje 4 spotkania (16 h). Zajęcia odbywają się w 2 następujące po sobie piątki i soboty.

KOSZT
• kurs: 350 zł (od uczestnika)
• plener: 280 zł (od uczestnika)
– cena obejmuje udział w zajęciach, materiały plastyczne oraz wstęp na ekspozycje muzealne i wystawy czasowe (w muzeum, w którym odbywa się dany kurs) w trakcie trwania poszczególnych edycji warsztatów

PŁATNOŚĆ
– tylko po uprzednim wpisie na listę uczestników:
• w kasie Muzeum Narodowego w Poznaniu (Al. Marcinkowskiego 9) w godzinach otwarcia Muzeum dla zwiedzających (kasa zamykana jest 30 min przed zamknięciem Muzeum)
• lub przelewem na konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu, 62 1130 1088 0001 3026 9720 0016
Tytułem: Kurs rysunku i malarstwa + imię i nazwisko

ZAPISY
– w terminach wyznaczonych dla danej edycji (wg harmonogramu):
• mail: warsztaty@mnp.art.pl
• tel.: 61 85 68 136 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30)
– W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko i telefon kontaktowy
– Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zapoznanie się z regulaminem oraz podpisanie deklaracji i dostarczenie jej po podpisaniu osobie prowadzącej kurs na pierwszym spotkaniu kursu.
regulamin kursów
deklaracja Warsztaty interdyscyplinarne

Świat obrazów

cykl wykładów dla dorosłych i młodzieży

Świat obrazów to cykl wykładów o wieloletniej tradycji, mający na celu prezentację dzieł z kolekcji Muzeum. Adresowany przede wszystkim do widzów dorosłych, jest również otwarty dla młodzieży. Wykłady odbywają się zawsze w przestrzeni galerii, a głównym bohaterem każdego spotkania jest zwykle jeden obiekt. Poprzez omówienie wybranych dzieł, każdego roku widzowie poznają inną część zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. Głównym założeniem cyklu jest to, by muzealne obiekty zaczęły funkcjonować w szerszym ujęciu. Zapraszani goście oraz pracownicy Muzeum w czasie godzinnego wykładu przybliżają publiczności wybrane obrazy i rzeźby, odkrywając równocześnie ich związki z życiem twórców, z kulturą i problemami danej epoki.

Matejko i uczniowie
Tematykę spotkań w tym sezonie podyktuje patron roku 2023 – Jan Matejko. Dorobek Mistrza (w poznańskich zbiorach reprezentowany skromnie ale interesująco!) w drugiej części sezonu zostanie skonfrontowany z talentem jego uczniów – Malczewskiego, Wyspiańskiego, Mehoffera i innych. Relacje mistrz-uczeń wyglądały różnie, a malarska wyobraźnia młodszego pokolenia to nieraz całkiem odległe światy. Jednak sam fakt, że wyliczanka niepokornych uczniów to swoista plejada artystycznych gwiazd, wskazuje na to, że Matejko przekazał im to co najważniejsze: mistrzostwo.

      

Plan spotkań 2023-2024

14.10 – Jan Matejko, Założenie Akademii Lubrańskiego, 1886
Wykład: prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński (dyrektor Muzeum UAM)

18.11 – Kolory Matejki – farby z palet, tubek i obrazów
Wykład: prof. UMK dr hab. Mirosław Wachowiak (Katedra Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej UMK)

16.12 – Jan Matejko, Anioł (z polichromii Kościoła Mariackiego w Krakowie), 1890
Wykład: Maria Skrzypczak-Latzke (Gabinet Rycin MNP)

27.01 – Jan Matejko, Stańczyk (szkic), 1861
Wykład: prof. UAM dr hab. Michał Haake (Instytut Historii Sztuki UAM)

24.02 – Stanisław Wyspiański, Bł. Salomea, 1904
Wykład: dr Rozalia Wojkiewicz (Instytut Filologii Polskiej UAM)

16.03 – Jacek Malczewski, Autoportret z hiacyntem, 1902
Wykład: Aleksandra Nieścioruk (MSU)

20.04 – Leon Wyczółkowski, Sarkofagi, 1895
Wykład: dr Agnieszka Skalska (MNP)

25.05 – Wojciech Weiss, Pożegnanie z Akademią, 1949
Wykład: Kinga Sibilska (MNP)

     

INFORMACJE PRAKTYCZNE

– Wykłady odbywają się w przestrzeni ekspozycji stałej (stary gmach).

TERMINY
sobota raz w miesiącu (wg harmonogramu)
godz. 11:00
– czas trwania: ok 60 min.

KOSZT
– bilet wstępu do muzeum: 20 zł normalny / 13 zł ulgowy / 1 zł młodzież ucząca się (do 26. roku życia)

ZAPISY
– Na spotkanie nie obowiązują zapisy.

Spacer z przewodnikiem

oferta

Muzeum Narodowe w Poznaniu zachęca do korzystania z oferty oprowadzania przez przewodnika po Galerii Malarstwa i Rzeźby. Dla zwiedzających przygotowaliśmy cztery spacery, które w ciekawy i przystępny sposób przybliżają kolekcję MNP. Z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy proponujemy także specjalnie przygotowane na ten czas spacery świąteczne. Mamy nadzieję, że tego typu oprowadzania pozwolą Państwu spojrzeć na wiele dzieł sztuki pod zupełnie innym kątem i odkryć je na nowo.

Kolekcja MNP

• TOP 10 Muzeum Narodowego w Poznaniu
Nasze Muzeum ma w swojej kolekcji wiele cennych i ważnych obiektów, ale są wśród nich prawdziwe arcydzieła, które przyciągają do Poznania miłośników sztuki z całego świata. Rozpoczynając od sztuki dawnej, podczas spaceru obejrzeć można wyjątkowy, jeden z największych w Polsce zbiór portretów trumiennych. Wśród dzieł malarstwa europejskiego, które koniecznie trzeba zobaczyć, są unikatowe na skalę Polski: Gra w szachy autorstwa Sofonisby Anguissoli – kobiety malarki z okresu renesansu (druga okazja tylko w zamku w Łańcucie) oraz – jedyny w Polsce! – obraz francuskiego impresjonisty Claude’a Moneta Plaża w Pour­ville. W części poświęconej sztuce polskiej godny uwagi jest m.in. imponujący i powszechnie znany Portret koronacyjny Stanisława Augusta Poniatowskiego Marcella Bacciarellego. Nasza galeria słynie jednak przede wszystkim z prezentowanej tu sztuki Młodej Polski z całym panteonem sław: Malczewskim, Wyspiańskim, Boznańską i z kluczowymi dla tego okresu pracami, m.in. Błędnym kołem Jacka Malczewskiego czy Mokrą wsią Władysława Podkowińskiego. Ze sztuki najnowszej natomiast śmiało możemy polecić dzieła Kantora i Opałki (drugi z serii Obrazów liczonych) – dwóch wielkich wizjonerów XX w., a także świetną kolekcję polskich kolorystów oraz prace słynnej Firmy Portretowej Witkacego.

• Mistrzowie Młodej Polski
Dzieła sztuki Młodej Polski to jedna z najważniejszych części kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu. Zbiór ten może poszczycić się nie tylko znakomitymi nazwiskami, ale i reprezentatywnymi pracami, które doskonale ukazują jeden z najlepszych okresów w polskiej historii sztuki. Poznańskie Muzeum posiada duży zbiór dzieł Jacka Malczewskiego (m.in. Błędne koło, Thanatos, cykl Zatruta studnia), piękne pastelowe portrety dzieci Stanisława Wyspiańskiego czy projekt polichromii Matka Boska z Dzieciątkiem z 1896 r. tego twórcy. Na naszej ekspozycji prezentujemy także prace Olgi Boznańskiej – jednej z niewielu kobiet artystek tego czasu, która sławę zdobyła dzięki wspaniałym portretom. Ważną część kolekcji stanowią również obrazy Leona Wyczółkowskiego (olej i pastel), Józefa Chełmońskiego, braci Gierymskich, Wojciech Weissa, Witolda Wojtkiewicza czy dzieła polskich impresjonistów – Józefa Pankiewicza i Władysława Podkowińskiego.

• Arcydzieła sztuki europejskiej XVI–XIX w.
Ścieżkę wyznaczają najcenniejsze dzieła z kolekcji Atanazego Raczyńskiego – dyplomaty i kolekcjonera o wysmakowanym guście, którego świetne zbiory znacząco wpłynęły na obraz dzisiejszej ekspozycji sztuki obcej. Podczas spaceru zobaczymy obrazy, które nie tylko zachwycają poziomem artystycznym, ale oczarowują historiami ukrytymi pod malarską warstwą. Do tych pereł należą: Gra w szachy Sofonisby Anguissoli z 1555 r., Madonna Różańcowa adorowana przez kartuzów hiszpańskiego malarza Francisco de Zurbarana czy nawiązująca do prac Leonarda da Vinci Madonna z Dzieciątkiem i barankiem na tle krajobrazu Quentina Massysa. Opowieść wzbogacą płótna niemieckich romantyków, których Atanazy szczególnie cenił. Dla pozyskania ich dzieł stoczył niejedną batalię. Najbardziej dumny był z wielkiego płótna Wilhelma von Kaulbacha Bitwa Hunów.

• Sztuka polska XX w.
Zbiory sztuki polskiej XX w. eksponowane są na dwóch piętrach nowego gmachu. Datą rozgraniczającą jest rok 1945. Na pierwszym piętrze prezentujemy sztukę dwudziestolecia międzywojennego: awangardę i polskich kolorystów oraz prace dwóch indywidualności: Witkacego i Tadeusza Makowskiego. Temat sztuki współczesnej, prezentowanej na drugim piętrze, otworzą ważne nazwiska Tadeusz Kantor i Jerzy Nowosielski. Przejmującym świadectwem czasów wojny i trudnych dla polskiej sztuki lat 40. i 50., staną się obrazy Andrzeja Wróblewskiego. Reprezentacją tzw. nowych mediów będą prace Zofii Kulik czy Izabelli Gustowskiej, natomiast na koniec powrócimy do malarstwa, oglądając abstrakcje Stażewskiego, figuratywne dzieła grupy „Wprost” i drugi w kolejności spośród słynnych „obrazów liczonych” Romana Opałki.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

TERMINY
od wtorku do piątku w godzinach otwarcia muzeum dla publiczności
– czas trwania: ok. 60 min.

KOSZT
• 120 zł (od grupy)
+ bilety wstępu na ekspozycję: 20 zł (normalny) / 13 zł (ulgowy) / 1 zł (młodzież ucząca się)
– wielkość grupy: do 25 osób (w przypadku liczniejszej grupy jest ona dzielona na mniejsze – każda grupa ponosi koszt oprowadzania)
– w przypadku oprowadzania po wystawach czasowych obowiązuje osobny cennik biletów wstępu

ZAPISY
– tel. +48 61 85 68 136
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30
– z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem – tydzień przed wyznaczoną datą rezerwację należy potwierdzić
– Muzeum zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia w przypadku braku wolnych terminów.
– Rezerwacja terminu nie jest konieczna w przypadku samodzielnego oprowadzania – należy jednak wcześniej uprzedzić Dział Edukacji.
– Na czas oprowadzania możliwe jest uruchomienie przenośnej pętli indukcyjnej (dla osób z odpowiednią funkcją w aparacie słuchowym). Należy zgłosić taką potrzebę przy rezerwowaniu terminu lub bezpośrednio przed oprowadzaniem (w Dziale Edukacji).

REGULAMIN OPROWADZANIA
– Spacery prowadzone są wyłącznie na podstawie wcześniejszego zamówienia telefonicznego. Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z ofertą tematów.
– Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w zamówionym wcześniej oprowadzaniu, prosimy o niezwłoczne telefoniczne powiadomienie o tym Działu Edukacji (tel. +48 61 85 68 136).
– Uczniowie powinni zabrać ze sobą legitymacje szkolne.
– Pracownik Działu Edukacji oczekuje na umówione grupy o wyznaczonej godzinie w holu głównym Muzeum (w okolicy kasy).
– Prosimy o przestrzeganie punktualności. Oprowadzanie z grupą spóźnioną ponad 15 min może zostać skrócone lub odwołane.
– W Muzeum można zachowywać się swobodnie, ale tak, aby nie przeszkadzać innym zwiedzającym oraz nie stwarzać zagrożenia dla eksponatów: należy poruszać się spokojnie; stosować się do próśb osoby prowadzącej oraz zachować względną ciszę.
– W przypadku grup szkolnych / młodzieży: opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie podopiecznych w czasie wizyty w Muzeum, a co za tym idzie, są zobowiązani do obecności podczas oprowadzania.
– W czasie wizyty w Muzeum można fotografować eksponaty, nie wolno jednak używać lampy błyskowej i statywu.
– Podczas zajęć zorganizowanych, odbywających się na terenie Muzeum Narodowego w Poznaniu, obowiązuje Regulamin zwiedzania MNP.

regulamin zwiedzania mnp