UKR – див. нижче

 

3. Jerzy Nowosielski, Akt z lustrem, 1961

 

Dane o obiekcie

olej na płótnie, 100 x 76 cm

Zakupiony przez MNP od artysty w 1964 r.

O obrazie

W pulsującym czerwienią obrazie Nowosielski w wyjątkowy sposób traktuje nagość, która epatując erotyzmem, jest w stanie przenieść nas do sfery sacrum. Tytuł skłania nas do tego, byśmy w opartym o półkę okrągłym przedmiocie widzieli lustro. To, co w nim dostrzegamy, to nie ‒ jakbyśmy mogli się spodziewać ‒ nagie ciało, lecz odbicie światła padającego ze strony odbiorcy, jakby było to odbicie rzeczywistego świata. Na płótnie pojawia się charakterystyczne dla Nowosielskiego odręczne geometryzowanie form, natomiast sam kolor artysta traktował jako kwestię czysto estetyczną, preferując w różnych okresach konkretne zestawienia. Jesteśmy świadkami pełnego harmonii połączenia abstrakcji z figuracją, nowoczesności z wielowiekową tradycją. To także wyjątkowe spotkanie kultury Wschodu z Zachodem. Sam artysta traktuje sztukę malarską jako sacrum, stąd jego zainteresowanie i inspiracja estetyką i filozofią ikony. Jak wspominał, ikony były pierwszymi dziełami sztuki, które oglądał w oryginale, jednak dopiero sztuka współczesna pozwoliła je zrozumieć, a przede wszystkim odczuć.

O autorze

Jerzy Nowosielski to artysta związany z Krakowem – tam urodził się w roku 1923 i zmarł w 2011. Tam również studiował w czasie okupacji w Kunstgewerbeschule, a później na wydziale malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Związał się z Grupą Młodych Plastyków, był również współzałożycielem reaktywowanej Grupy Krakowskiej. Uczestniczył w wielu wystawach w Polsce i za granicą – między innymi na Biennale w Wenecji w 1959 r.

Znany jest nie tylko jako autor licznych aktów, martwych natur, scen rodzajowych, portretów czy pejzaży, ale także polichromii w obiektach sakralnych (m.in. w Cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, w kościele p.w. Ducha Świętego w Tychach, w cerkwi grekokatolickiej p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Białym Borze). Był także rysownikiem oraz scenografem.

Ciekawostki

  • Nowosielski był również filozofem i teologiem prawosławnym. Malowaniem polichromii w świątyniach zajął się po tym, jak przez rok był prawosławnym mnichem.
  • Więcej informacji znajdziesz TUTAJ i TUTAJ.

Opracowanie: Katarzyna Drozdowska-Sawińska, Dział Edukacji MNP

 

 

3.Єжи Новосельський «Ню з дзеркалом», 1961

полотно, олія, 100х76 см

Куплена MNP* у художника в 1964 році.

Про картину

На картині, що виграє червоним, Новосельський винятково трактує жіночу наготу, яка хоч і спокушає еротизмом, але здатна привести до сфери священного. У круглому предметі, притуленому до полиці, назва спонукає нас розгледіти дзеркало. Але відображення в ньому геть не таке, яке сподіваємося побачити – не наге тіло, а відображення світла, що проступає з боку глядача так, ніби воно є відображенням реального світу.

На полотні з’являється характерна для Новосельського геометризація форм, тимчасом як колір художник трактував суто естетично, у різні часи віддаючи перевагу конкретним комбінаціям. Ми є свідками гармонійного поєднання абстракції та фігуративного живопису, сучасності та багатовікової традиції. Це також унікальна зустріч культур Сходу й Заходу. Сам художник ставиться до мистецтва живопису як до сакрального, звідси його інтерес до естетики та філософії ікони. Як він згадував, ікони були першими творами мистецтва, які він побачив в оригіналі, але тільки сучасне мистецтво дало змогу йому зрозуміти і, найперше, відчути їх.

Про автора

Єжи Новосельський – художник, пов’язаний із Краковом, де він народився у 1923 р. і де помер у 2011 р. Тут він навчався у Kunstgewerbeschule – Державній школі мистецтв та ремесел, яку відкрила німецька влада під час гітлерівської окупації замість закритої Академії мистецтв, а після окупації – на факультеті живопису відновленої вищезгаданої Академії. Він приєднався до «Групи молодих художників» («Grupa Młodych Plastyków»), а також був співзасновником відновленої «Краківської групи» («Kraków Group»). Брав участь у багатьох виставках у Польщі та за кордоном, зокрема, у Венеціанській бієнале 1959 року.

Він відомий не лише як автор численних ню, натюрмортів, жанрових сцен, портретів і пейзажів, а й поліхромій у сакральних спорудах (наприклад, у церкві Успіння Пресвятої Богородиці в Кракові, у костелі св. Духа в Тихах, у греко-католицькій церкві Різдва Пресвятої Богородиці в Білому Борі). Він також був графіком і сценографом.

Цікаві факти

  • Новосельський був православним філософом і богословом. Поліхромію в храмах почав писати після того, як рік був православним ченцем.
  • У 1937 – 39 рр. Художник побував у Львові, де його вразив Національний музей із багатою колекцією ікон, якими він надихався в подальшій творчості. Ікони так сильно закарбувалися в його пам’яті, що через роки художник згадував:

“Усе, що я робив пізніше у своєму житті в малярстві, навіть якщо це здавалося злетом, було визначене першою зустріччю з іконами у львівському музеї».

  • Новосельський здійснив паломництво до Почаївської лаври. Як він сам про себе писав: «(…) я, польський живописець, народився духовно в Почаївській лаврі».

*Muzeum Narodowe w Poznaniu – Національний музей в Познані.

Підготувала: Катажина Дроздовська-Савінська, Відділ освіти МНП