Realizowane projekty

https://mnp.art.pl/wp-content/uploads/2024/06/Zrzut-ekranu-2024-06-13-084507-e1718261171984.png

Muzeum Narodowe w Poznaniu realizuje projekt, który otrzymał dofinansowanie w ramach Działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej priorytet FENX.07 Kultura Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko:

Flaga Polski

PROJEKTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

I. Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

W trakcie realizacji:
1. Odnowienie i modernizacja elewacji zewnętrznych oraz dziedzińca Zamku w Gołuchowie.
Wartość dofinansowania – 15.277.000,00 zł
Projekt polega na odnowieniu elewacji Zamku w Gołuchowie, zabezpieczeniu murów, wymianie okien i drzwi.

2. Termomodernizacja i modernizacja budynku Muzeum Etnograficznego.
Wartość dofinasowania – 11.499.954,56 zł
W związku ze współczesnymi tendencjami wzrostu ruchu turystycznego oraz zmian profilu działania instytucji muzealnych w kierunku intensyfikacji działań, poszerzania oferty programowej oraz podnoszenia komfortu pobytu w Muzeum Etnograficznym w ramach przyznanego dofinansowania prowadzone są kompleksowe prace modernizacyjne i rewitalizacyjne. Dzięki realizacji zadania będzie możliwa realizacja i obsługa zwiększona liczby wydarzeń kulturalnych takich jak warsztaty, koncerty, konkursy, sympozja, wykłady, prezentacje.

3. Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej
Wartość dofinasowania – 2.797.000,00 zł
Przedmiotem zdania jest modernizacja pomieszczeń obejmująca również ściany obwodowe budynku. Zakres inwestycji będzie obejmował również nowe specjalistyczne wyposażenie, wydzieleniem magazynku.

4. Zakup muzealiów dla Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Wartość dofinansowania: 1 417 000,00 zł
Rezultatem dofinansowania jest wzbogacenie kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu o utwory autorów: Joachim Weingart, Jan Berdyszak, Henryk Stażewski, Wojciech Weiss, Leszek Knaflewski, Zuzanna Janin, Agnieszka Brzeżańska, Paweł Bownik, Teresa Tyszkiewicz, Małgorzata Szymankiewicz, Angelika Markul, Janusz Bałdyga, Wojciech Bąkowski, Ewa Harabasz, Magdalena Starska, Aneta Grzeszykowska; a także prace: para pater z Królewskiej Manufaktury w Miśni; dwie szable do kolekcji Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego; dwa ludowe naszyjniki koralowe; dwa stroje dziewczęce i korali „dętki”.

5. Modernizacja Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Wartość dofinansowania: 660 000,00 zł.
Głównym celem zaplanowanej modernizacji jest zaprezentowanie cennej kolekcji Galerii Sztuki Starożytnej w bezpieczny i czytelny dla publiczności sposób, a także zaprezentowanie procesów, które stanowią istotę muzeum – gromadzenia, opracowywania i udostępniania dzieł sztuki. W ramach inwestycji planuje się utworzenie w przestrzeni obecnej wystawy stałej „Studyjnej Galerii Sztuki Starożytnej” – miejsca, w którym publiczność może poznać najstarsze zbiory naszego muzeum, a także zapoznać się z pracą jego pracowników.

6. Modernizacja i odnowienie elewacji Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Wartość dofinansowania: 5 000 000,00 zł
Celem zadania jest modernizacja wraz z elementami prac konserwacyjnych elewacji historycznego gmachu Muzeum.

II. Dotacje celowe bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1. „Ultraawangarda. Koło Klipsa i poznański underground lat 80. XX wieku”.
Wartość dofinansowania: 550 000,00 zł
Wystawa miała przypomnieć dorobek legendarnej poznańskiej grupy Koło Klipsa, której twórczość zaliczano do nurtu nowej ekspresji lat osiemdziesiątych. W 2024 roku przypada czterdziesta rocznica pierwszej wystawy Koła Klipsa zorganizowanej w 1984 roku w Galerii Wielka 19. Była to pierwsza monograficzna wystawa grupy Koła Klipsa w Poznaniu.

2. „Jacek Malczewski/Lech Majewski”.
Wartość dofinansowania: 190 000,00 zł
Wystawa była pierwszą prezentacją videoartu Lecha Majewskiego reinterpretującego dzieła Jacka Malczewskiego. W kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu znajdują się najbardziej znaczące dzieła młodopolskiego artysty, eksponowane w Poznaniu i w Galerii Rogalińskiej, z Melancholią i Błędnym kołem na czele. Na pracę wybitnego polskiego reżysera, malarza i pisarza złożyło się 12 etiud filmowych wykorzystujących kilkanaście obrazów Malczewskiego osadzonych w kontekście czasowego przepływu kadrów.

3. „Wystawa monograficznej Józefa Chełmońskiego – cz. 3”
Wartość dofinansowania: 338 600,00 zł
Wystawa monograficzna Józefa Chełmońskiego będzie pierwszą w Polsce tak szeroko zakrojoną prezentacją twórczości Józefa Chełmońskiego od czasu wystawy zorganizowanej w 1987 roku przez MNP (wówczas wiele obrazów ujawnionych w ostatnich latach w handlu antykwarycznym uchodziło za dzieła zaginione). Zakres dotacji obejmuje działania przygotowawcze dot. dzieł artysty oraz przeprowadzenie badań.

III. Fundusz Promocji Kultury:

1. Katalog raisoneé Romana Cieślewicza / dzieło i życie – etap II.
Wartość dofinansowania zł. Całkowita wartość – 70 700,00 zł.
Projekt polega na zachowaniu i zabezpieczeniu spuścizny po Romanie Cieślewiczu, znajdującej się we Francji. Zakres rzeczowy projektu obejmie ukończenie kwerend, przebadanie zebranego materiału, a także utworzenie wirtualnego archiwum (katalogu on – line), które będzie miało na celu powszechnienie wiedzy na temat tego wyjątkowego artysty. Archiwum będzie możliwie szczegółowym katalogiem wszystkich prac Romana Cieślewicza, które są obecnie rozproszone w wielu kolekcjach w kraju i zagranicą. Wiele z prac (przede wszystkim oryginalne fotomontaże, grafiki, projekty) znajduje się w prywatnych kolekcjach głównie za granicą.

2. Rozbudowa kolekcji Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Wartość dofinansowania – 200.000,00 zł.
Celem zadania jest rozbudowa kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu o dzieła Moniki Sosnowskiej, „H and Rebar”, 2021 oraz Teresy Tyszkiewicz, „Oliwkowa szpilka”, 2007

 

Logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”