Realizowane projekty

Flaga Polski

PROJEKTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

I. Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

W trakcie realizacji:

1.Odnowienie i modernizacja elewacji zewnętrznych oraz dziedzińca Zamku w Gołuchowie. Wartość dofinansowania – 7 654 234 zł
Projekt polega na odnowieniu elewacji Zamku w Gołuchowie, zabezpieczeniu murów, wymianie okien i drzwi.

2.Termomodernizacja i modernizacja budynku Muzeum Etnograficznego – wartość dofinasowania – 7 100 000 zł

W  związku  ze  współczesnymi tendencjami  wzrostu  ruchu turystycznego oraz  zmian profilu  działania instytucji  muzealnych  w kierunku  intensyfikacji  działań, poszerzania oferty programowej oraz  podnoszenia  komfortu pobytu w Muzeum Etnograficznym w ramach przyznanego dofinansowania prowadzone są kompleksowe prace modernizacyjne i rewitalizacyjne. Dzięki realizacji zadania będzie możliwa realizacja i obsługa zwiększona liczby wydarzeń kulturalnych takich jak warsztaty, koncerty, konkursy, sympozja, wykłady, prezentacje.

3.Modernizacja budynku „stajnia” w zespole pałacowym w Rogalinie – wartość dofinansowania – 3 365 000 – zł
Celem zadanie jest kompleksowa modernizacja budynku w celu stworzenia miejsca dla Pracowni Konserwacji Mebli oraz toalet dla odwiedzających zespół pałacowy w Rogalinie

4. Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej wraz z przeprowadzeniem koniecznych badań archeologicznych – wartość dofinansowania -1.849.000 zł

Przedmiotem zdania jest modernizacja pomieszczeń obejmująca również ściany obwodowe budynku. Zakres inwestycji będzie obejmował również nowe specjalistyczne wyposażenie, wydzieleniem magazynku. Planowane jest również przeprowadzenie koniecznych badań archeologicznych

5. Modernizacja przestrzeni wejściowej (w obszarze szatni, sklepu muzealnego oraz części rekreacyjnej) w nowym gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu – wartość dofinansowania 697 500 zł

Przedmiotem zadania realizowanego ze środków z dotacji jest przebudowa przestrzeni szatni, sklepu oraz przestrzeni rekreacyjnej (w tym zaplecza gastronomicznego) w celu podnoszenia  komfortu pobytu zwiedzających. Modernizacja ma na celu budowanie Muzeum jako instytucji  otwartej i przyjaznej dla  zwiedzających.

6. Modernizacja budynku Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu wartość dofinansowania – 500 000 zł

Rezultatem realizowanej inwestycji będzie kompleksowa modernizacja budynku WMW pod względem stanu technicznego i wyposażenia, podniesienie bezpieczeństwa zbiorów, poprawy pracy personelu i usprawnienie komunikacji dla osób niepełnosprawnych. W roku 2023 do realizacji przewidziane jest opracowanie całościowej dokumentacji projektowej

7. Zakup obrazu Józefa Chełmońskiego Wieczór letni (Wieczór, Lato) 1875 – wartość dofinasowania 4 800 000 zł

Rezultatem dofinansowania jest rozbudowa kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu
o cenny nabytek jakim jest obraz Józefa Chełmońskiego Wieczór letni (Wieczór, Lato) 1875

8. Modernizacja Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu – wartość dofinansowania: 1 116 648 zł

Rezultatem realizowanej inwestycji będzie kompleksowa modernizacja Pałacu, w którym mieści się Muzeum Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz otoczenia pałacowego. Projektowane działania mają na celu zabezpieczenie substancji zabytkowej oraz modernizację przestrzeni muzealno-ekspozycyjnej zgodnie z przyjętymi standardami muzealniczymi. W roku 2023 do realizacji są przewidziane działania dot. prac rozbiórkowych oraz zakup kontenerów umożliwiających przechowywanie zbiorów w czasie prac modernizacyjnych.

9. Zakup dzieł renesansowego i manierystycznego złotnictwa i jubilerstwa europejskiego oraz porcelany z wczesnego okresu działalności Królewskiej Manufaktury Porcelany wytwórni w Miśni do kolekcji Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu, oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu – wartość dofinansowania: 5 170 162,20 zł

Rezultatem dofinansowania jest rozbudowa kolekcji Muzeum Sztuk Użytkowych poprzez jej wzbogacenie o 14 obiektów złotnictwa i jubilerstwa europejskiego oraz porcelany.

 

II. Dotacje celowe bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

W trakcie realizacji:

1.“Kenya Hara. Make the Future Better Than Today Japońskie Projektowanie Graficzne / Graphic Design from Japan  Laureat Nagrody im. Jana Lenicy 2020 / Laureate of the Jan Lenica Award 2020”   – wartość dofinansowania – 600 000 zł

Celem wystawy jest prezentacja twórczości jednego z najwybitniejszych japońskich projektantów, eksponującego swoje prace w wielu krajach na całym świecie, zaangażowanego we współczesny dyskurs poświęcony przyszłości projektowania oraz wskazującego najważniejsze kierunki w tej dziedzinie sztuki.

2. „Zwierzę przede mną”; wystawa partycypacyjna, będąca wynikiem współpracy Muzeum z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- wartość dofinansowania – 150 000 zł

Wystawa poświęcona motywowi zwierząt w sztuce: w malarstwie, rzeźbie, plakacie i rzemiośle artystycznym. Na wystawie znajdą się dzieła z różnych epok, pochodzące z zasobów magazynowych Muzeum Narodowego w Poznaniu. Wystawa zaplanowana została jako zwieńczenie zajęć prowadzonych w IHS UAM poświęconych zagadnieniom muzealnictwa i kuratorstwa. Zakres tematyczny wystawy powstał w semestrze zimowym roku akademickiego oraz podczas poznawania zasobów magazynowych Muzeum. Semestr letni poświęcony jest przygotowaniu wystawy.

3. O dzieleniu. Sztuka na granicy (polsko-niemieckiej)”, wystawa przygotowana we współpracy z Zentrum für Aktuelle Kunst, Bezirksamt Spandau (ZAK) w Berlinie – wartość dofinasowania – 450 000 zł

Celem wystawy jest prezentacja dzieł sztuki współczesnej oraz tych z XIX w., które reprezentują nurt zwany border art. Dobór dzieł wynika z chęci pokazania aktualnej w dzisiejszych czasach sztuki, poddającej refleksji granice państwowe w czasach migracji i wojen. Prace artystów współczesnych zostaną usytuowane w kontekście dzieł muzealnych z XIX w., które także tematyzują problematykę granic. Na wystawie będą dzieła sztuki, które poddają refleksji problematykę związaną z granicą polsko-niemiecką w ciągu ostatnich około 30 lat.

4. “Muzealizacja zespołu sreber Funduszu Obrony Narodowej”- wartość dofinansowania 2 057 000 zł Celem zadania jest wpisanie do inwentarza oraz Muzealnej Bazy Danych Muzeum Narodowego w Poznaniu ponad 16.000 obiektów z zespołu sreber Funduszu Obrony Narodowej, nadanie numerów inwentarzowych i ich oznaczenie, a także zweryfikowanie ich podstawowych danych: wymiarów i wagi, wykonanie dokumentacji fotograficznej.

5. “Nie zmarnujecie niepodległości. Srebra Funduszu Obrony Narodowej” – wartość dofinansowania 943 000 zł

Celem zadania jest udostępnienie zespołu sreber Funduszu Obrony Narodowej szerokiemu gronu odbiorców w całej Polsce.

6. „Zakup sprzętu komputerowego dla Muzeum Narodowego w Poznaniu – wartość dofinansowania – 400 000 zł

Celem zadania jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania muzeum oraz zwiększenia komfortu i efektywności pracy pracowników poprzez zakup  nowych laptopów biurowych, graficznych oraz komputerów stacjonarnych przystosowanych do stanowisk kasowych.

7. „Restytucja Zamku Królewskiego w Poznaniu” -wartość dofinansowania 300 000 zł

Celem zadania jest przywracanie należnego miejsca Zamkowi Królewskiemu w Poznaniu. W ramach tego zadania do realizacji zostało przewidziane badania archeologiczne oraz monografia dotycząca historii Wzgórza i Zamku.

8. WielkoPolska – emigracyjna Europa w ramach Programu “Kultura inspirująca” realizowanego we współpracy z Towarzystwem Historyczno – Literackimi i Biblioteką Polską (wraz z Muzeum Adama Mickiewicza) oraz Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Francuskiej. Wartość dofinansowania – 129 000 zł. ( w roku 2023 9 000 tys.)

Projekt „WielkoPolska – emigracyjna Europa” zakłada utworzenie nieformalnego szlaku kulturowego, na wzór szlaków funkcjonujących pod egidą Rady Europy. Na utworzonej trasie turystycznej będą prezentowane instytucje kulturalne związane z działalnością wybitnych polskich emigrantów, których losy łączyły się z Wielkopolską.

 

III. Fundusz Promocji Kultury:

1.Katalog raisoneé Romana Cieślewicza / dzieło i życie – etap II. Wartość dofinansowania – 56 500,00 zł. Całkowita wartość – 70 700,00 zł.
Projekt polega na zachowaniu i zabezpieczeniu spuścizny po Romanie Cieślewiczu, znajdującej się we Francji. Zakres rzeczowy projektu obejmie ukończenie kwerend, przebadanie zebranego materiału, a także utworzenie wirtualnego archiwum (katalogu on – line), które będzie miało na celu  powszechnienie wiedzy na temat tego wyjątkowego artysty. Archiwum będzie możliwie szczegółowym katalogiem wszystkich prac Romana Cieślewicza, które są obecnie rozproszone w wielu kolekcjach w kraju i zagranicą. Wiele z prac (przede wszystkim oryginalne fotomontaże, grafiki, projekty) znajduje się w prywatnych kolekcjach głównie za granicą.

2..Rozbudowa kolekcji Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Wartość dofinansowania –  200.000,00 zł.
Celem zadania jest rozbudowa kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu o instalację Leszka Knaflewskiego, Stare Rzeki 1993

 

Logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

 


POZOSTAŁE PROJEKTY

I.Dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU Zycie
Celem dofinansowania jest sfinansowanie zadania prewencyjnego polegającego na zakupie sprzętu do wykrywania miejsc zagrożonych pożarem.
Dofinansowanie przeznaczono na zakup kamery termowizyjnej do pomiarów i wykonywania termogramów.
Przyznana kwota dofinasowania: 8 300,00  zł