RE-ORG

Aby pomóc muzeom odzyskać kontrolę nad przechowywanymi zbiorami ICCROM i UNESCO opracowały w 2011 roku metodologię RE-ORG. Jej głównym celem jest poprawa warunków magazynowych w istniejących przestrzeniach magazynowych bez konieczności planowania i budowania nowych pomieszczeń.

Badania ICCROM z 2010 r wykazują, że 60 zbiorów na całym świecie jest zagrożonych z powodu przepełnienia magazynów i złych warunków przechowywania. Zatłoczone i zdezorganizowane, obiekty często są pomijane i zapomniane. W tej sytuacji muzea nie są w stanie zapewnić ani właściwej ochrony swoich zbiorów ani wykorzystywać ich do badań czy edukacji. Ponadto w awaryjnych nie można wdrożyć skutecznych działań interwencyjnych. Systematycznie narastający problem staje się coraz trudniejszy do rozwiązania dla instytucji borykających się z niewystarczającymi środkami finansowymi. W rezultacie muzea zostają sparaliżowane przez błędy w zakresie przechowywania i problem ten zazwyczaj systematycznie narasta.

RE-ORG w Polsce

W Polsce inicjatorem współpracy z ICCROM było Muzeum Narodowe w Poznaniu, które po uczestnictwu w międzynarodowej odsłonie warsztatów „RE-ORG China” zorganizowanej w 2015 r. podjęło się reorganizacji części przestrzeni magazynowych MNP w oparciu o metodę RE-ORG. We wrześniu 2022 r. Muzeum zorganizowało dwutygodniowe warsztaty, w ramach których uczestnicy przy wykorzystaniu tej metody zreorganizowali magazyny dwóch oddziałów MNP.

 

Warsztaty  prowadzone były w języku angielskim przez współtwórcę metody Gaëla de Guichen, Specjalnego Doradcę Dyrektora Generalnego ICCROM, przy wsparciu Aidy Marii Rodrigues Pereira z Muzeum w Lizbonie i Marii Jose Gracii Tarragona z Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya w Barcelonie.

W warsztatach wzięło udział łącznie dwudziestu sześciu muzealników z Muzeum Narodowego w Poznaniu, Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Muzeum Współczesnego we Wrocławiu, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Państwowego Muzeum na Majdanku, Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Warsztaty zostały zorganizowane pod patronatem ICCROM przez Muzeum Narodowe w Poznaniu. Koordynatorką projektu była Anna Napierała, starszy konserwator (MNP). Działanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W marcu 2023 r. Muzeum Narodowe w Poznaniu i Narodowy Instytut Muzeów nawiązały współpracę we wdrażaniu metody RE-ORG w muzeach w całej Polsce.

We wrześniu 2023 r. MNP i NIM zorganizowały w Poznaniu szkolenie trenerskie, które przeprowadzili: współtwórca metody Gaël de Guichen, Specjalny Doradca Dyrektora Generalnego ICCROM, Aida Maria Rodrigues Pereira, specjalistka w zakresie chemii konserwatorskiej i konserwacji papieru z Muzeum w Lizbonie, oraz Marjolijn Debulpaep, kierująca Działem Konserwacji Prewencyjnej w Królewskim Instytucie Dziedzictwa Kulturowego (KIK-IRPA) w Brukseli.

Uczestnikami szkolenia trenerskiego byli pracownicy polskich instytucji muzealnych z różnych części Polski, którzy w 2022 r. brali udział w warsztatach RE-ORG w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Uprawnienia uzyskali pracownicy Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Narodowego w Warszawie, Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

W październiku i listopadzie 2023 zorganizowane zostały w Polsce warsztaty praktyczne, po raz pierwszy prowadzone w języku polskim i przez polskich trenerów. W trakcie ich trwania podjęto się reorganizacji przestrzeni magazynowych Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Warsztaty miały zasięg regionalny i zaproszono na nie pracowników muzeów z woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Zaproszenia na warsztaty zostały skierowane do muzeów z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W warsztatach uczestniczyło łącznie dwudziestu muzealników z Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Zamkowego w Malborku, Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Uczestnicy w trakcie dwóch tygodni zreorganizowali 18 pomieszczeń magazynowych dla zbiorów malarstwa, rysunku, ceramiki i rzeźby w Oddziale Sztuki Nowoczesnej MNG.

Warsztaty zostały zorganizowane pod patronatem ICCROM przez Narodowy Instytut Muzealnictwa we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu i Muzeum Narodowym w Gdańsku. Działania ze strony Muzeum Narodowego w Gdańsku koordynowała Cátia Viegas Wesołowska, Główny Konserwator (MNG).

Zobacz także:
iccrom.org/section/preventive conservation/re org