Edukacja

Szkoły i Nauczyciele

Oferta dla szkół i przedszkoli

Zapraszamy do Muzeum Narodowego w Poznaniu, gdzie czeka na Państwa bogata oferta edukacyjna!

Grupom szkolnym proponujemy ponad 40 tematów lekcji muzealnych bądź oprowadzań w formie spacerów po galerii, które w atrakcyjny sposób i z wielu stron prezentują poznańską kolekcję (także na wystawach czasowych). Spotkania dla dzieci i młodzieży wzbogacone są o szczególny wymiar edukacyjny i empiryczny – kontakt ze sztuką to również rozmaite aktywności i zabawa, wspierająca zdobywanie nowych umiejętności, oraz okazja do twórczych zadań artystycznych (dla młodszych proponujemy towarzyszący lekcji warsztat plastyczny, starszym dedykujemy tematyczne karty z zadaniami).

Lekcje muzealne to urozmaicenie szkolnego programu nauczania i rozwijanie zmysłu artystycznego. W trakcie zajęć uczestnicy otwierają się na kontakt z dziełem sztuki i wspólnie uczą się patrzenia i analizowania. Cennym elementem spotkań jest interakcja, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń.

Dzieci do lat 5

konsultacje dla nauczycieli – oferta

Konsultacje przeznaczone są dla nauczycieli przedszkolnych, którzy chcieliby samodzielnie przyjść z grupą dzieci do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Jest to propozycja dla tych, którzy chcą zorganizować zajęcia dla najmłodszych dzieci w wieku do 4 lat, ponieważ Dział Edukacji prowadzi lekcje muzealne wyłącznie dla dzieci od 5 roku życia. Konsultacje polegają na indywidualnych spotkaniach z pracownikiem Działu Edukacji, podczas których wychowawcy zapoznają się z ekspozycją muzealną. Edukatorzy wskażą również możliwości wykorzystania prezentowanych eksponatów, posłużą wiedzą merytoryczną i pomogą w opracowaniu ścieżki tematycznej.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

– Aby skorzystać z oferty konsultacji dla nauczycieli, należy:
• umówić się na konsultację z edukatorem
• zarezerwować termin dla grupy na takich samych zasadach, jak w przypadku rezerwacji na lekcje muzealną z eduktorem

TERMINY
od wtorku do piątku w godzinach otwarcia muzeum dla publiczności

ZAPISY
– tel. +48 61 85 68 136 lub mail edukacja@mnp.art.pl
– od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30 • z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem

KOSZT
– Uczestnictwo w konsultacjach upoważnia nauczyciela prowadzącego lekcję do bezpłatnego wejścia do Muzeum (w celu przygotowania i przeprowadzenia lekcji muzealnej).
– Dzieci do lat 7 pobierają bilety bezpłatne (w przypadku lekcji odbywających się na wystawach czasowych obowiązuje osobny cennik biletów wstępu)
– Podczas samodzielnie prowadzonej lekcji: – nie obowiązuje opłata za przeprowadzenie lekcji – nie przysługuje bezpłatny wstęp dla dwóch opiekunów grupy

ORGANIZACJA LEKCJI
Prosimy o respektowanie pierwszeństwa grup poruszających się po galerii z przewodnikiem/edukatorem MNP.
– W Muzeum można zachowywać się swobodnie, ale tak, aby nie przeszkadzać innym zwiedzającym oraz nie stwarzać zagrożenia dla eksponatów: należy poruszać się spokojnie; podczas przemieszczania poduszki (służące do siedzenia przed obrazami) trzymać blisko ciała; zachować względną ciszę.
– Nauczyciele i opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych w czasie wizyty w Muzeum.
– W czasie wizyty w Muzeum można fotografować eksponaty, nie wolno jednak używać lampy błyskowej i statywu.
– Podczas zajęć zorganizowanych, odbywających się na terenie Muzeum Narodowego w Poznaniu, obowiązuje Regulamin zwiedzania MNP.

regulamin zwiedzania mnp

 

Przedszkola

oferta

Wizyty w Muzeum mogą być bardzo cennym przeżyciem dla dziecka. Wspomagają jego ogólny rozwój, uczą zachowania w miejscu publicznym i współdziałania z rówieśnikami, doskonalą umiejętności językowe i artystyczne, rozwijając przy tym kreatywne myślenie.
W stałej ofercie znajdują się tematy lekcji przeznaczonych dla dzieci od 5 roku życia.
Nauczyciel wybierający zajęcia może skorzystać z oferty, decydując się na pojedynczy temat lub cały cykl spotkań, których przykładową kolejność proponujemy poniżej.

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że od 19 września wejście do muzeum możliwe będzie tylko przez stary gmach.
Od 3 października br. do końca czerwca 2024 r. z powodu remontu niedostępna będzie część ekspozycji znajdująca się w nowym skrzydle Muzeum. Większość działań edukacyjnych będzie prowadzona w starym gmachu, jednak bez możliwości przeprowadzenia warsztatów plastycznych.

 

LEKCJE MUZEALNE:

• W świecie arcydziełek
Podczas lekcji dzieci zapoznają się z muzealną przestrzenią, poznają tajniki powstawania dzieła sztuki oraz podstawowe tematy w malarstwie, takie jak portret, martwa natura, pejzaż. W czasie warsztatu plastycznego powstaje praca na wybrany temat w technice ustalonej przy rezerwacji.

• Muzealny zwierzyniec
Spotkanie poświęcone przedstawieniom zwierząt w sztukach plastycznych – w malarstwie i rzeźbie. Dzieci podążają tropem zwierzaków, rozwiązując po drodze zagadki: szukają zwierząt domowych, dzikich i fantastycznych. Podczas warsztatu plastycznego rzeźbią stwory z plasteliny lub gliny.

• Legenda o św. Mikołaju
Opowieść o cudach i legendach związanych z życiem biskupa Mikołaja. Zajęcia odbywają się w specjalnie udekorowanej sali i w Galerii Sztuki Średniowiecznej. Warsztat w formie aktywności zespołowej.
Lekcja z warsztatem (aktywności).
Uwaga! Zajęcia odbywają się tylko w grudniu. Z uwagi na dużą popularność rezerwacje prowadzimy od 2 października.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

TERMINY
– Lekcje muzealne odbywają się od wtorku do piątku w godzinach otwarcia muzeum dla publiczności.
– Obowiązują stałe godziny rozpoczęcia zajęć: 10:15, 11:45, 13:15

– czas trwania:
 lekcja bez warsztatu: ok. 45 min.
lekcja z warsztatem (aktywności): ok. 60 min.

KOSZT
lekcja bez warsztatu: 85 zł (od grupy)
lekcja z warsztatem (aktywności): 100 zł (od grupy)
+ bilety wstępu (dla każdego ucznia):
ekspozycja stała: dzieci do lat 7 pobierają bilety bezpłatne
wystawa czasowa: 6 zł (wyłącznie w przypadku grup 15-30 osób)
– dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bezpłatny – kolejne osoby muszą wykupić bilet (13 zł ulgowy, 20 zł normalny / lub wg cennika wystawy czasowej)
– dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bezpłatny – kolejne osoby muszą wykupić bilet (13 zł ulgowy, 20 zł normalny)
– wielkość grupy: do 25 osób (w przypadku liczniejszej grupy jest ona dzielona na mniejsze – każda grupa ponosi koszt lekcji muzealnej)
– w przypadku lekcji odbywających się na wystawach czasowych obowiązuje osobny cennik biletów wstępu

ZAPISY
– tel. +48 61 85 68 136
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30
– z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem (Muzeum zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia w przypadku braku wolnych terminów).
– Rezerwacja terminu nie jest konieczna w przypadku samodzielnego prowadzenia lekcji przez nauczyciela – należy jednak wcześniej uprzedzić Dział Edukacji.

ORGANIZACJA LEKCJI
– Lekcje muzealne prowadzone są wyłącznie na podstawie wcześniejszego zamówienia telefonicznego. Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z ofertą tematów.
– Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w zamówionej wcześniej lekcji muzealnej, prosimy o niezwłoczne telefoniczne powiadomienie o tym Działu Edukacji (tel. +48 61 85 68 136).
– Pracownik Działu Edukacji oczekuje na umówione grupy o wyznaczonej godzinie w okolicy kasy.
– Prosimy o przestrzeganie punktualności. Zajęcia z grupą spóźnioną ponad 15 min mogą być skrócone lub odwołane.
– Lekcje muzealne odbywają się przy eksponatach na wystawach stałych i czasowych w Muzeum. Warsztaty plastyczne odbywają się w salach warsztatowych lub w galerii.
– W Muzeum można zachowywać się swobodnie, ale tak, aby nie przeszkadzać innym zwiedzającym oraz nie stwarzać zagrożenia dla eksponatów: należy poruszać się spokojnie; podczas przemieszczania poduszki (służące do siedzenia przed obrazami) trzymać blisko ciała; stosować się do poleceń osoby prowadzącej lekcję muzealną oraz zachować względną ciszę – choć mile widziana jest interakcja z osobą prowadzącą i innymi uczestnikami (zadawanie pytań, dzielenie się spostrzeżeniami, zaangażowanie w aktywności).
Nauczyciele i opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych w czasie wizyty w Muzeum, a co za tym idzie, są zobowiązani do obecności na lekcji muzealnej.
– W czasie wizyty w Muzeum można fotografować eksponaty, nie wolno jednak używać lampy błyskowej i statywu.
– Podczas zajęć zorganizowanych, odbywających się na terenie Muzeum Narodowego w Poznaniu, obowiązuje Regulamin zwiedzania MNP.

regulamin zwiedzania mnp

 

Szkoły podstawowe klasy I-III

oferta

Lekcje muzealne dla uczniów klas I–III mają charakter spaceru po galerii, podczas którego dzieci w rozmowie z edukatorem dzielą się swoimi spostrzeżeniami i odczuciami na temat oglądanych dzieł sztuki, biorą udział w zabawach aktywizujących. Celem spotkań jest rozbudzenie wrażliwości estetycznej dzieci i stopniowe poznawanie przez nie kolekcji Muzeum. Nauczyciel wybierający zajęcia może skorzystać z oferty, decydując się na pojedynczy temat lub cały cykl spotkań, których przykładową kolejność proponujemy poniżej.

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że od 19 września wejście do muzeum możliwe będzie tylko przez stary gmach.
Od 3 października br. do końca czerwca 2024 r. z powodu remontu niedostępna będzie część ekspozycji znajdująca się w nowym skrzydle Muzeum. Większość działań edukacyjnych będzie prowadzona w starym gmachu, jednak bez możliwości przeprowadzenia warsztatów plastycznych.

 

LEKCJE MUZEALNE:

• W świecie arcydziełek
Podczas lekcji oswajamy się z muzealną przestrzenią, uczymy się rozpoznawać podstawowe techniki i tematy w malarstwie takie jak: portret, martwa natura, pejzaż, opcjonalnie scena rodzajowa.

• Muzealny zwierzyniec
W trakcie zajęć będziemy przemierzali Muzeum tropem różnych zwierząt – od udomowionych aż po fantastyczne, zamieszkujące sferę naszej wyobraźni. Podpatrzymy dzieła mistrzów, którzy mierzyli się z trudnym zadaniem „złapania” w kadrze galopującego konia, albo oddania puszystości futerka w twardym kamieniu.

• Portret
Popiersie, portret rodzinny, autoportret? Postać widziana z profilu czy en face? Z jakimś atrybutem w ręce? Te pojęcia brzmią obco, ale tylko do czasu. Po zajęciach w muzeum wejdą na stałe do naszego słownika. Poznamy najróżniejsze osobistości naszej galerii: czasem zabawne, a czasem dostojne i tajemnicze.

. Legenda o św. Mikołaju
Kto w końcu przynosi prezenty? Kim naprawdę był święty Mikołaj? Zajęcia demaskują fakty i mity o św. biskupie z Miry. Barwne opowieści o cudownym życiu Mikołaja przybliżą nam tę wyjątkową postać i pozwolą zrozumieć główne przesłanie świętego, jakim jest radość dzielenia się z innymi. Lekcja z warsztatem (aktywności).
Uwaga! Zajęcia odbywają się tylko w grudniu. Z uwagi na dużą popularność rezerwacje prowadzimy od 2 października.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

TERMINY
– Lekcje muzealne odbywają się od wtorku do piątku w godzinach otwarcia muzeum dla publiczności.
– Obowiązują stałe godziny rozpoczęcia zajęć: 10:15, 11:45, 13:15

– czas trwania:
• lekcja bez warsztatu: do 60 min.
• lekcja z warsztatem (aktywności): do 75 min.

KOSZT
• lekcja bez warsztatu: 85 zł (od grupy)
• lekcja z warsztatem (aktywności): 100 zł (od grupy)
+ bilety wstępu (dla każdego ucznia):
ekspozycja stała: 1 zł
wystawa czasowa: 6 zł (w przypadku grup 15-30 osób)
– dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bezpłatny – kolejne osoby muszą wykupić bilet (13 zł ulgowy, 20 zł normalny / lub wg cennika wystawy czasowej)
– dzieci do lat 7 pobierają bilety bezpłatne
– dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bezpłatny – kolejne osoby muszą wykupić bilet (13 zł ulgowy, 20 zł normalny)
– wielkość grupy: do 25 osób (w przypadku liczniejszej grupy jest ona dzielona na mniejsze – każda grupa ponosi koszt lekcji muzealnej)
– w przypadku lekcji odbywających się na wystawach czasowych obowiązuje osobny cennik biletów wstępu

ZAPISY
– tel. +48 61 85 68 136
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30
– z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem (Muzeum zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia w przypadku braku wolnych terminów).
– Rezerwacja terminu nie jest konieczna w przypadku samodzielnego prowadzenia lekcji przez nauczyciela – należy jednak wcześniej uprzedzić Dział Edukacji.

ORGANIZACJA LEKCJI
– Lekcje muzealne prowadzone są wyłącznie na podstawie wcześniejszego zamówienia telefonicznego. Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z ofertą tematów.
– Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w zamówionej wcześniej lekcji muzealnej, prosimy o niezwłoczne telefoniczne powiadomienie o tym Działu Edukacji (tel. +48 61 85 68 136).
– Uczniowie powinni zabrać ze sobą legitymacje szkolne.
– Pracownik Działu Edukacji oczekuje na umówione grupy o wyznaczonej godzinie w holu głównym Muzeum (w okolicy kasy).
– Prosimy o przestrzeganie punktualności. Zajęcia z grupą spóźnioną ponad 15 min mogą być skrócone lub odwołane.
– Lekcje muzealne odbywają się przy eksponatach na wystawach stałych i czasowych w Muzeum. Warsztaty plastyczne odbywają się w salach warsztatowych lub w galerii.
– W Muzeum można zachowywać się swobodnie, ale tak, aby nie przeszkadzać innym zwiedzającym oraz nie stwarzać zagrożenia dla eksponatów: należy poruszać się spokojnie; podczas przemieszczania poduszki (służące do siedzenia przed obrazami) trzymać blisko ciała; stosować się do poleceń osoby prowadzącej lekcję muzealną oraz zachować względną ciszę – choć mile widziana jest interakcja z osobą prowadzącą i innymi uczestnikami (zadawanie pytań, dzielenie się spostrzeżeniami, zaangażowanie w aktywności).
– Nauczyciele i opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych w czasie wizyty w Muzeum, a co za tym idzie, są zobowiązani do obecności na lekcji muzealnej.
– W czasie wizyty w Muzeum można fotografować eksponaty, nie wolno jednak używać lampy błyskowej i statywu.
– Podczas zajęć zorganizowanych, odbywających się na terenie Muzeum Narodowego w Poznaniu, obowiązuje Regulamin zwiedzania MNP.

regulamin zwiedzania mnp

 

 

Szkoły podstawowe klasy IV-VI

oferta

Lekcje muzealne mogą urozmaicić szkolny program nauczania – poszerzają wiedzę uczniów, ich zmysł artystyczny i kompetencje społeczne, a także rozwijają wrażliwość estetyczną. W trakcie zajęć w galerii uczestnicy otwierają się na kontakt z dziełem sztuki i wspólnie uczą się patrzenia i analizowania sztuk plastycznych. Cennym elementem spotkań jest interakcja, wymiana wzajemnych doświadczeń i spostrzeżeń. Spacer po galerii urozmaicony jest aktywnościami i zadaniami.

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że od 19 września wejście do muzeum możliwe będzie tylko przez stary gmach.
Od 3 października br. do końca czerwca 2024 r. z powodu remontu niedostępna będzie część ekspozycji znajdująca się w nowym skrzydle Muzeum. Większość działań edukacyjnych będzie prowadzona w starym gmachu, jednak bez możliwości przeprowadzenia warsztatów plastycznych.

 

LEKCJE MUZEALNE:

• W świecie arcydzieł
Podczas lekcji dzieci przypominają sobie podstawowe tematy w sztuce – takie jak: portret, martwa natura, pejzaż, scena rodzajowa, abstrakcja – podejmując refleksję nad atrakcyjnością i trudnością każdego z nich.

• Opis obrazu
Uczestnicy zajęć uczą się patrzeć, analizować i opisywać dzieła sztuki, podejmują również próby ich interpretacji. Kolejnym krokiem jest samodzielny (lub grupowy) opis jednego z obrazów.
Możliwość warsztatu (aktywności).

• Fałszerze dzieł sztuki
Zajęcia wokół pojęć ze „świata sztuki” – oryginału, kopii, repliki czy falsyfikatu. Lekcja wzbogacona o „historie z dreszczykiem”, czyli opowieść o dwóch muzealnych kradzieżach. Zasadnicza część zajęć to warsztaty z rozmaitymi zadaniami do rozwiązania w przestrzeniach galerii. Lekcja z warsztatem (aktywności).

• Portrety
Przegląd różnych typów kształtowania wizerunku: reprezentacyjnego, realistycznego, prywatnego, zbiorowego czy trumiennego.

• Mitologia
Przywołanie różnych mitów na podstawie zbiorów muzealnych. Omówienie sposobu przedstawiania wybranych historii i ich interpretacji w malarstwie i rzeźbie.
Możliwość warsztatu (aktywności).

• Opowieści obrazów
Dlaczego warto czytać, słuchać i oglądać, czyli o baśniach, legendach, mitach i innych historiach ukrytych w obrazach. W trakcie zajęć staramy się wspólnie rozszyfrować zakamuflowane historie i zastanawiamy się nad tym, czy obraz może „opowiadać”.

• Na granicy – historia i współczesność
Lekcja na wystawie „O dzieleniu. Sztuka na granicy (polsko niemieckiej)”.
Celem wystawy jest prezentacja dzieł sztuki współczesnej oraz XIX-wiecznej, które problematyzują temat granicy (przynależą do nurtu border art). Kuratorski dobór obiektów skłania nas do zadania sobie pytania o sens istnienia granic państwowych. Podczas zajęć przekonamy się, że różne formy ekspresji artystycznej mogą być niezwykle pomocne
w otwieraniu się i przeżywaniu historii zarówno dawnej, jak i najnowszej.
Lekcja dostępna 21.09 – 15.12.2023

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

TERMINY 
– Lekcje muzealne odbywają się od wtorku do piątku w godzinach otwarcia muzeum dla publiczności.
– Obowiązują stałe godziny rozpoczęcia zajęć: 10:15, 11:45, 13:15

– czas trwania:
• lekcja bez warsztatu: do 60 min.
• lekcja z warsztatem (aktywności): do 75 min.

KOSZT
• lekcja bez warsztatu: 85 zł (od grupy)
• lekcja z warsztatem (aktywności): 100 zł (od grupy)
+ bilety wstępu (dla każdego ucznia):
ekspozycja stała: 1 zł
wystawa czasowa: 6 zł (wyłącznie w przypadku grup 15-30 osób)
– dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bezpłatny – kolejne osoby muszą wykupić bilet (13 zł ulgowy, 20 zł normalny / lub wg cennika wystawy czasowej)
– wielkość grupy: do 25 osób (w przypadku liczniejszej grupy jest ona dzielona na mniejsze – każda grupa ponosi koszt lekcji muzealnej)
– w przypadku lekcji odbywających się na wystawach czasowych obowiązuje osobny cennik biletów wstępu

ZAPISY
– tel. +48 61 85 68 136
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30
– z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem (Muzeum zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia w przypadku braku wolnych terminów).
– Rezerwacja terminu nie jest konieczna w przypadku samodzielnego prowadzenia lekcji przez nauczyciela – należy jednak wcześniej uprzedzić Dział Edukacji.

ORGANIZACJA LEKCJI
– Lekcje muzealne prowadzone są wyłącznie na podstawie wcześniejszego zamówienia telefonicznego. Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z ofertą tematów.
– Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w zamówionej wcześniej lekcji muzealnej, prosimy o niezwłoczne telefoniczne powiadomienie o tym Działu Edukacji (tel. +48 61 85 68 136).
– Uczniowie powinni zabrać ze sobą legitymacje szkolne.
– Pracownik Działu Edukacji oczekuje na umówione grupy o wyznaczonej godzinie w okolicy kasy.
– Prosimy o przestrzeganie punktualności. Zajęcia z grupą spóźnioną ponad 15 min mogą być skrócone lub odwołane.
– Lekcje muzealne odbywają się przy eksponatach na wystawach stałych i czasowych w Muzeum. Warsztaty plastyczne odbywają się w salach warsztatowych lub w galerii.
– W Muzeum można zachowywać się swobodnie, ale tak, aby nie przeszkadzać innym zwiedzającym oraz nie stwarzać zagrożenia dla eksponatów: należy poruszać się spokojnie; podczas przemieszczania poduszki (służące do siedzenia przed obrazami) trzymać blisko ciała; stosować się do poleceń osoby prowadzącej lekcję muzealną oraz zachować względną ciszę – choć mile widziana jest interakcja z osobą prowadzącą i innymi uczestnikami (zadawanie pytań, dzielenie się spostrzeżeniami, zaangażowanie w aktywności).
– Nauczyciele i opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych w czasie wizyty w Muzeum, a co za tym idzie, są zobowiązani do obecności na lekcji muzealnej.
– W czasie wizyty w Muzeum można fotografować eksponaty, nie wolno jednak używać lampy błyskowej i statywu.
– Podczas zajęć zorganizowanych, odbywających się na terenie Muzeum Narodowego w Poznaniu, obowiązuje Regulamin zwiedzania MNP.

regulamin zwiedzania mnp

 

Szkoły podstawowe klasy VII-VIII

oferta

Dla tej grupy wiekowej proponujemy zajęcia teoretyczne, mogące posłużyć jako dopełnienie programu realizowanego w szkole, połączone z warsztatem i aktywnościami w przestrzeni galerii. Zajęcia koncentrują się wokół pracy z dziełem sztuki, a sposób ich prowadzenia jest dostosowany do możliwości uczniów.

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że od 19 września wejście do muzeum możliwe będzie tylko przez stary gmach.
Od 3 października br. do końca czerwca 2024 r. z powodu remontu niedostępna będzie część ekspozycji znajdująca się w nowym skrzydle Muzeum. Większość działań edukacyjnych będzie prowadzona w starym gmachu.

LEKCJE MUZEALNE:

• Jak patrzeć na dzieło sztuki?
Lekcja o charakterze wprowadzającym w zagadnienia malarstwa i rzeźby. Jej celem jest uświadomienie uczniom złożonego charakteru budowy dzieła plastycznego oraz jego odbioru. Młodzież zachęcana jest do analizowania i interpretowania omawianych dzieł i wyciągania inspirujących wniosków.

• Mitologia
Przywołanie różnych mitów w oparciu o muzealne eksponaty. Lekcja poświęcona jest również sposobom ich przedstawiania i interpretacji w malarstwie i rzeźbie na przestrzeni różnych epok. Zajęcia mogą być wzbogacone o zagadki i zadania aktywizujące uczestników.
Istnieje możliwość połączenia tematów Mitologia i Biblia.

• Biblia
Uczniowie zapoznają się z rozmaitymi sposobami przedstawiania tematów biblijnych na przestrzeni różnych epok. Przywołanie różnych kontekstów ma ukazać aktualność tej tematyki, a także wpływ słowa na obraz.
Istnieje możliwość połączenia tematów Mitologia i Biblia.

• Opis obrazu
Uczestnicy uczą się patrzeć, analizować i opisywać dzieła sztuki, podejmują również próby ich interpretacji. Kolejnym krokiem jest samodzielne wykonanie opisu jednego z obrazów.
Możliwość warsztatu (aktywności).

• Fałszerze dzieł sztuki
Zajęcia wokół pojęć ze „świata sztuki” – oryginału, kopii, repliki czy falsyfikatu. Lekcja wzbogacona o „historie z dreszczykiem”, czyli opowieść o dwóch muzealnych kradzieżach. Zasadnicza część zajęć to warsztaty z rozmaitymi zadaniami do rozwiązania w przestrzeniach galerii.
Lekcja z warsztatem (aktywności).

• Na granicy – historia i współczesność
Lekcja na wystawie „O dzieleniu. Sztuka na granicy (polsko niemieckiej)”.
Celem wystawy jest prezentacja dzieł sztuki współczesnej oraz XIX-wiecznej, które problematyzują temat granicy (przynależą do nurtu border art). Kuratorski dobór obiektów skłania nas do zadania sobie pytania o sens istnienia granic państwowych. Podczas zajęć przekonamy się, że różne formy ekspresji artystycznej mogą być niezwykle pomocne
w otwieraniu się i przeżywaniu historii zarówno dawnej, jak i najnowszej.
Lekcja dostępna 21.09 – 15.12.2023

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

TERMINY
– Lekcje muzealne odbywają się od wtorku do piątku w godzinach otwarcia muzeum dla publiczności.
– Obowiązują stałe godziny rozpoczęcia zajęć: 10:15, 11:45, 13:15

– czas trwania:
• lekcja bez warsztatu: do 60 min.
• lekcja z warsztatem (aktywności): do 75 min.

KOSZT
• lekcja bez warsztatu: 85 zł (od grupy)
• lekcja z warsztatem (aktywności): 100 zł (od grupy)
+ bilety wstępu (dla każdego ucznia):
• ekspozycja stała: 1 zł
wystawa czasowa: 6 zł (w przypadku grup 15-30 osób)
– dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bezpłatny – kolejne osoby muszą wykupić bilet (13 zł ulgowy, 20 zł normalny / lub wg cennika wystawy czasowej)
– wielkość grupy: do 25 osób (w przypadku liczniejszej grupy jest ona dzielona na mniejsze – każda grupa ponosi koszt lekcji muzealnej)
– w przypadku lekcji odbywających się na wystawach czasowych obowiązuje osobny cennik biletów wstępu

ZAPISY
– tel. +48 61 85 68 136
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30
– z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem (Muzeum zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia w przypadku braku wolnych terminów).
– Rezerwacja terminu nie jest konieczna w przypadku samodzielnego prowadzenia lekcji przez nauczyciela – należy jednak wcześniej uprzedzić Dział Edukacji.

ORGANIZACJA LEKCJI
– Lekcje muzealne prowadzone są wyłącznie na podstawie wcześniejszego zamówienia telefonicznego. Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z ofertą tematów.
– Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w zamówionej wcześniej lekcji muzealnej, prosimy o niezwłoczne telefoniczne powiadomienie o tym Działu Edukacji (tel. +48 61 85 68 136).
– Jeśli wybrany temat lekcji tego wymaga, należy przynieść własne przybory do pisania.
– Uczniowie powinni zabrać ze sobą legitymacje szkolne.
– Pracownik Działu Edukacji oczekuje na umówione grupy o wyznaczonej godzinie w okolicy kasy.
– Prosimy o przestrzeganie punktualności. Zajęcia z grupą spóźnioną ponad 15 min mogą być skrócone lub odwołane.
– Lekcje muzealne odbywają się przy eksponatach na wystawach stałych i czasowych w Muzeum. Warsztaty plastyczne odbywają się w salach warsztatowych lub w galerii.
– W Muzeum można zachowywać się swobodnie, ale tak, aby nie przeszkadzać innym zwiedzającym oraz nie stwarzać zagrożenia dla eksponatów: należy poruszać się spokojnie; podczas przemieszczania poduszki (służące do siedzenia przed obrazami) trzymać blisko ciała; stosować się do poleceń osoby prowadzącej lekcję muzealną oraz zachować względną ciszę – choć mile widziana jest interakcja z osobą prowadzącą i innymi uczestnikami (zadawanie pytań, dzielenie się spostrzeżeniami, zaangażowanie w aktywności).
– Nauczyciele i opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych w czasie wizyty w Muzeum, a co za tym idzie, są zobowiązani do obecności na lekcji muzealnej.
– W czasie wizyty w Muzeum można fotografować eksponaty, nie wolno jednak używać lampy błyskowej i statywu.
– Podczas zajęć zorganizowanych, odbywających się na terenie Muzeum Narodowego w Poznaniu, obowiązuje Regulamin zwiedzania MNP.

regulamin zwiedzania mnp

 

 

Szkoły ponadpodstawowe

oferta

Lekcje dla uczniów szkół ponadpodstawowych uzupełniają program nauczania szkolnego o wymiar empiryczny. Uczestnicy poprzez kontakt z dziełami utrwalają wiedzę o poszczególnych epokach i poznają różnorodność języka sztuk wizualnych. Zajęcia mogą mieć charakter teoretyczny, istnieje też możliwość poszerzenia go o aktywności w formie kart pracy.

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że od 19 września wejście do muzeum możliwe będzie tylko przez stary gmach.
Od 3 października br. do końca czerwca 2024 r. z powodu remontu niedostępna będzie część ekspozycji znajdująca się w nowym skrzydle Muzeum. Większość działań edukacyjnych będzie prowadzona w starym gmachu.

 

LEKCJE MUZEALNE:

• Biblia i mitologia
Uczniowie zapoznają się z rozmaitymi sposobami przedstawiania tematów biblijnych i mitologicznych na przestrzeni różnych epok.
Możliwość warsztatu (karty pracy).

• Średniowiecze
Lekcja przybliża uczniom bogatą kulturę epoki. Przez omówienie przykładów sztuki romańskiej i gotyckiej, uczestnicy zapoznają się ze stylistyką dzieł średniowiecznych i ich głównymi tematami. Zajęcia w otoczeniu eksponatów będą okazją do zaktywizowania grupy i utrwalenia wiadomości w przystępny sposób.
Możliwość warsztatu (karty pracy).

• Renesans
Przedstawianie rzeczywistości na płaszczyźnie obrazu było rewolucją w sztuce dokonaną przez artystów renesansu. Obraz miał pełnić funkcję „otwartego okna” dzięki wynalezieniu perspektywy. Młodzież poznaje cechy stylistyczne epoki, tematy, jakie się wówczas pojawiły, oraz najważniejsze dzieła z muzealnej kolekcji.
Możliwość warsztatu (karty pracy).

• Barok
Na przykładzie dzieł baroku europejskiego – katolickiego i protestanckiego – omówione zostanie tło kulturowe, stylistyka oraz główne tematy malarstwa epoki. Zaprezentowane zostanie również polskie oblicze baroku wraz ze znaczącym wątkiem sarmatyzmu.
Możliwość warsztatu (karty pracy).

• Jak patrzeć na dzieło sztuki?
Lekcja, która rozwija umiejętność patrzenia na dzieło sztuki. Uczniowie poznają pojęcia ułatwiające nazywanie elementów i konwencji przedstawienia oraz mają możliwość wspólnego interpretowania języka sztuk wizualnych.

• Fałszerze dzieł sztuki
Zajęcia wokół pojęć ze „świata sztuki” – oryginału, kopii, repliki czy falsyfikatu – wzbogacone o „historie z dreszczykiem”, czyli opowieść o dwóch muzealnych kradzieżach. Zasadnicza część zajęć to warsztaty z rozmaitymi zadaniami do rozwiązania w przestrzeniach galerii.
Lekcja z warsztatem (aktywności).

• Na granicy – historia i współczesność
Lekcja na wystawie „O dzieleniu. Sztuka na granicy (polsko niemieckiej)”.
Celem wystawy jest prezentacja dzieł sztuki współczesnej oraz XIX-wiecznej, które problematyzują temat granicy (przynależą do nurtu border art). Kuratorski dobór obiektów skłania nas do zadania sobie pytania o sens istnienia granic państwowych. Podczas zajęć przekonamy się, że różne formy ekspresji artystycznej mogą być niezwykle pomocne
w otwieraniu się i przeżywaniu historii zarówno dawnej, jak i najnowszej.
Lekcja dostępna 21.09 – 15.12.2023

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

TERMINY
– Lekcje muzealne odbywają się od wtorku do piątku w godzinach otwarcia muzeum dla publiczności.
– Obowiązują stałe godziny rozpoczęcia zajęć: 10:15, 11:45, 13:15

– czas trwania:
• lekcja bez warsztatu: do 60 min.
• lekcja z warsztatem (aktywności): do 75 min.

KOSZT
• lekcja bez warsztatu: 85 zł (od grupy)
• lekcja z warsztatem (aktywności): 100 zł (od grupy)
+ bilety wstępu (dla każdego ucznia):
ekspozycja stała: 1 zł
wystawa czasowa: 6 zł (w przypadku grup 15-30 osób)
– dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bezpłatny – kolejne osoby muszą wykupić bilet (13 zł ulgowy, 20 zł normalny / lub wg cennika wystawy czasowej)
– wielkość grupy: do 25 osób (w przypadku liczniejszej grupy jest ona dzielona na mniejsze – każda grupa ponosi koszt lekcji muzealnej)
– w przypadku lekcji odbywających się na wystawach czasowych obowiązuje osobny cennik biletów wstępu

ZAPISY
– tel. +48 61 85 68 136
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30
– z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem (Muzeum zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia w przypadku braku wolnych terminów).
– Rezerwacja terminu nie jest konieczna w przypadku samodzielnego prowadzenia lekcji przez nauczyciela – należy jednak wcześniej uprzedzić Dział Edukacji.

ORGANIZACJA LEKCJI
– Lekcje muzealne prowadzone są wyłącznie na podstawie wcześniejszego zamówienia telefonicznego. Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z ofertą tematów.
– Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w zamówionej wcześniej lekcji muzealnej, prosimy o niezwłoczne telefoniczne powiadomienie o tym Działu Edukacji (tel. +48 61 85 68 136).
– Jeśli wybrany temat lekcji tego wymaga, należy przynieść własne przybory do pisania.
– Uczniowie powinni zabrać ze sobą legitymacje szkolne.
– Pracownik Działu Edukacji oczekuje na umówione grupy o wyznaczonej godzinie w holu głównym Muzeum (w okolicy kasy).
– Prosimy o przestrzeganie punktualności. Zajęcia z grupą spóźnioną ponad 15 min mogą być skrócone lub odwołane.
– Lekcje muzealne odbywają się przy eksponatach na wystawach stałych i czasowych w Muzeum. Warsztaty plastyczne odbywają się w salach warsztatowych lub w galerii.
– W Muzeum można zachowywać się swobodnie, ale tak, aby nie przeszkadzać innym zwiedzającym oraz nie stwarzać zagrożenia dla eksponatów: należy poruszać się spokojnie; podczas przemieszczania poduszki (służące do siedzenia przed obrazami) trzymać blisko ciała; stosować się do poleceń osoby prowadzącej lekcję muzealną oraz zachować względną ciszę – choć mile widziana jest interakcja z osobą prowadzącą i innymi uczestnikami (zadawanie pytań, dzielenie się spostrzeżeniami, zaangażowanie w aktywności).
– Nauczyciele i opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych w czasie wizyty w Muzeum, a co za tym idzie, są zobowiązani do obecności na lekcji muzealnej.
– W czasie wizyty w Muzeum można fotografować eksponaty, nie wolno jednak używać lampy błyskowej i statywu.
– Podczas zajęć zorganizowanych, odbywających się na terenie Muzeum Narodowego w Poznaniu, obowiązuje Regulamin zwiedzania MNP.

regulamin zwiedzania mnp

 

Oferta dla nauczycieli

Dział Edukacji MNP proponuje nauczycielom różnego rodzaju zaangażowania: indywidualne konsultacje, seminaria i warsztaty dokształcające udział wraz z uczniami w konkursie plastycznym, zajęcia w szkołach przyszpitalnych.

 

Konsultacje dla nauczycieli

Nauczyciele dzieci poniżej 5 lat mogą poprowadzić lekcję muzealną samodzielnie (Dział Edukacji prowadzi zajęcia wylącznie dla dzieci od 5. r.ż.). W tym celu oferujemy wsparcie w postaci indywidualnych i bezpłatnych konsultacji, po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem Działu Edukacji. Dzięki nim nauczyciel zapoznaje się ze zbiorami i przestrzenią galerii muzealnych pod kątem wybranych zagadnień lub też może omówić tematy zaproponowanych przez siebie lekcji.

Więcej informacji w zakładce „Dzieci do lat 5″.

 

Seminarium dla nauczycieli „Ze sztuką przez wieki”

Zapraszamy pedagogów zainteresowanych różnorodnymi formami pracy z dziełem sztuki, a zwłaszcza nauczycieli języka polskiego, wiedzy o kulturze, historii i plastyki wszystkich typów szkół.
Prowadzone wspólnie ze specjalistami z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu seminaria i warsztaty odbywają się w trakcie roku szkolnego. Podczas wykładów prezentowana jest wiedza teoretyczna dotycząca muzealnych zbiorów, ukazywana w konkretnych kontekstach. Wiedza ta jest następnie wykorzystywana podczas warsztatów przeprowadzanych w przestrzeni Muzeum bądź zdalnie wraz z ekspertem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Celem tych działań jest umożliwienie nauczycielom bezpośredniego kontaktu ze sztuką, a następnie refleksja nad możliwością przełożenia odczuć i zdobytych doświadczeń na pracę metodyczną.

Szczegółowe informacje i programy spotkań na stronie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli: www.odnpoznań.pl

Konkurs „Moja przygoda w muzeum” 2024

  1. edycja: Światło. Cień.
    Zapraszamy do zabawy światłem, cieniem, a może także ich połączeniem, do podjęcia wyzwania, z którym artyści mierzyli się odkąd istnieje sztuka. Jak pokazać światło, jak pokazać jego brak? Czy dzieło sztuki świeci? Co w nim świeci? Jak rozumiemy światło? Rzucamy wyzwanie młodym twórcom! Niech Was oświeci! J Liczy się jak zwykle podejście do tematu, staranność wykonania, a także inspiracja dziełami z muzealnych kolekcji.

 

CEL KONKURSU
– kształtowanie u dzieci i młodzieży artystycznych upodobań, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz pogłębienie wiedzy o zbiorach zarówno Muzeum Narodowego w Poznaniu, jego różnych oddziałów i kolekcji, jak i muzeów w miejscu zamieszkania

WARUNEK UDZIAŁU
– wykonanie jednej lub kilku prac, związanych z tematem konkursu i zainspirowanych wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów z Muzeum
– Uwaga! Od października 2023 do czerwca 2024 duża część ekspozycji Muzeum Narodowego w Poznaniu będzie niedostępna (remont), dlatego polecamy inspirowanie się zbiorami Muzeum również za pośrednictwem spaceru online!

UCZESTNICY
– konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 18 lat oraz do osób z niepełnosprawnością intelektualną do 25 r.ż. – z terenu Poznania i województwa wielkopolskiego
– uczestnicy przygotowują prace w ramach lekcji szkolnych bądź na zajęciach w placówkach wychowawczych lub artystycznych jak też indywidualnie
– prace oceniane są w pięciu grupach wiekowych

PRZEBIEG KONKURSU, TERMINY
do 28.04.2024 – termin dostarczania/przesyłania prac
7.05 – wyniki konkursu (mnp.art.pl)
7.06 o godz. 11:00 – wernisaż wystawy konkursowej i rozdanie nagród
7.06 – 16.06.2024 – wystawa konkursowa
– prace nagrodzone i wyróżnione zostaną przekazane Muzeum Okręgowemu w Toruniu, gdzie wezmą udział w etapie ogólnopolskim

– Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Działu Edukacji MNP: +48 61 85 68 137/136.

Więcej na temat Konkursu TUTAJ.

 

Zajęcia w szpitalach „Muzeum bez ścian”

Działalność edukacyjna Muzeum Narodowego w Poznaniu prowadzona jest także poza siedzibą instytucji. Program cyklu, adresowany do placówek szkolnych działających przy szpitalach i sanatoriach dla dzieci, pomyślany jest tak, by przybliżyć sztukę pacjentom, którym chwilowa sytuacja życiowa uniemożliwia bezpośredni z nią kontakt.

Spotkania odbywają się w szkołach przyszpitalnych:
• nr 108 (szpital przy ul. Krysiewicza)
• nr 109 (Ośrodek Rehabilitacyjny w Kiekrzu)
• nr 110 (szpital przy ul. Szpitalnej)
• nr 111 (szpital przy ul. 28 Czerwca 1956)
• Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (ul. Szamarzewskiego 78/82).

Dzięki nim dzieci i młodzież mają okazję poznać ciekawe zbiory i wziąć udział w warsztatach odbywających się na co dzień w muzealnych przestrzeniach. Spotkania prowadzą pracownicy Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziałów: Muzeum Etnograficznego, Muzeum Historii Miasta Poznania, Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, Muzeum Instrumentów Muzycznych oraz Muzeum Sztuk Użytkowych.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną

oferta

Do skorzystania z oferty edukacyjnej zapraszamy również osoby z niepełnosprawnością intelektualną – grupy szkolne, przedszkolne, integracyjne, terapeutyczne. Dla niepełnosprawnych wizyta w Muzeum może być zarówno wyzwaniem – gdy poznają jego przestrzeń i atmosferę oraz zasady zachowania w nim obowiązujące – jak i okazją do rozwijania umiejętności komunikacyjnych, społecznych. Przede wszystkim jednak to spotkanie ze sztuką ma być impulsem do pobudzenia możliwości poznawczych, kreatywności, wrażliwości artystycznej i twórczości manualnej.

 

METODY PRACY
– Zajęcia dopasowane są do potrzeb konkretnej grupy – przy organizacji zajęć otwarci jesteśmy na współpracę i sugestie ze strony odwiedzającej nas placówki, nauczycieli bądź terapeutów.
– Spotkanie realizowane jest przy uwzględnieniu stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
– Rozmowa i aktywności mogą być wspierane środkami dydaktycznymi, którymi uczestnicy na co dzień posługują się w placówkach (uwzględniającymi również komunikację alternatywną, np. piktogramy).
– Zajęcia opierają się na rozmowie i interakcji między uczestnikami, przeplatane są również różnorodnymi działaniami aktywizującymi, m.in. stymulacją odczuć sensorycznych (wzrok, dotyk, słuch czy nawet smak), zastosowaniem rekwizytów (np. stroje, narzędzia artysty), pantomimą (np. przeobrażanie się w postać przedstawioną na obrazie).

 

 

Grupom oferujemy tematy dostępne w ofercie dla szkół i przedszkoli – większość propozycji stwarza możliwość (po uprzedniej konsultacji) dostosowania ich do potrzeb i umiejętności osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

TERMINY
– zajęcia odbywają się od wtorku do piątku w godzinach otwarcia muzeum dla publiczności.
– Obowiązują stałe godziny rozpoczęcia zajęć:
• wt.-czw. 10:15, 11:45, 13:15
• pt. 11:15, 12:45, 14:15

– czas trwania:
• lekcja bez warsztatu: do 60 min.
• lekcja z warsztatem (aktywności): do 75 min.

KOSZT
• lekcja bez warsztatu: 85 zł (od grupy)
• lekcja z warsztatem (aktywności): 100 zł (od grupy)
+ bilety wstępu na ekspozycję: 1 zł (uczniowie) / 20 zł normalny / 13 zł ulgowy
• dzieci do lat 7 pobierają bilety bezpłatne
• dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bezpłatny – kolejne osoby muszą wykupić bilet (13 zł ulgowy, 20 zł normalny)
• wielkość grupy: do 15 osób

ZAPISY
• tel. +48 61 85 68 136 / 157
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30
• z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem (Muzeum zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia w przypadku braku wolnych terminów).
• Przy zgłaszaniu grup prosimy o podanie informacji o stopniu i rodzaju niepełnosprawności oraz ewentualnych szczegółach praktycznych (wózki inwalidzkie, komunikacja alternatywna).
• Rezerwacja terminu nie jest konieczna w przypadku samodzielnego prowadzenia lekcji przez nauczyciela – należy jednak wcześniej uprzedzić Dział Edukacji.

ORGANIZACJA LEKCJI
– Lekcje muzealne prowadzone są wyłącznie na podstawie wcześniejszego zamówienia telefonicznego. Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z ofertą tematów.
– Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w zamówionej wcześniej lekcji muzealnej, prosimy o niezwłoczne telefoniczne powiadomienie o tym Działu Edukacji (tel. +48 61 85 68 136).
– Jeśli wybrany temat lekcji tego wymaga, należy przynieść własne materiały plastyczne (ustalone podczas rezerwacji).
– Uczniowie powinni zabrać ze sobą legitymacje szkolne.
– Pracownik Działu Edukacji oczekuje na umówione grupy o wyznaczonej godzinie w holu głównym Muzeum (w okolicy kasy).
– Prosimy o przestrzeganie punktualności. Zajęcia z grupą spóźnioną ponad 15 min mogą być skrócone lub odwołane.
– Lekcje muzealne odbywają się przy eksponatach na wystawach stałych i czasowych w Muzeum. Warsztaty plastyczne odbywają się w salach warsztatowych lub w galerii.
– W Muzeum można zachowywać się swobodnie, ale tak, aby nie przeszkadzać innym zwiedzającym oraz nie stwarzać zagrożenia dla eksponatów: należy poruszać się spokojnie; podczas przemieszczania poduszki (służące do siedzenia przed obrazami) trzymać blisko ciała; stosować się do poleceń osoby prowadzącej lekcję muzealną oraz zachować względną ciszę – choć mile widziana jest interakcja z osobą prowadzącą i innymi uczestnikami (zadawanie pytań, dzielenie się spostrzeżeniami, zaangażowanie w aktywności).
– Nauczyciele i opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych w czasie wizyty w Muzeum, a co za tym idzie, są zobowiązani do obecności na lekcji muzealnej.
– W czasie wizyty w Muzeum można fotografować eksponaty, nie wolno jednak używać lampy błyskowej i statywu.
– Podczas zajęć zorganizowanych, odbywających się na terenie Muzeum Narodowego w Poznaniu, obowiązuje Regulamin zwiedzania MNP.

regulamin zwiedzania mnp