Edukacja

Osoby ze szczególnymi potrzebami

Lekcje muzealne
dla osób niepełnosprawnością intelektualną

oferta

Do skorzystania z oferty edukacyjnej zapraszamy również osoby z niepełnosprawnością intelektualną – grupy szkolne, przedszkolne, integracyjne, terapeutyczne. Dla niepełnosprawnych wizyta w Muzeum może być zarówno wyzwaniem – gdy poznają jego przestrzeń i atmosferę oraz zasady zachowania w nim obowiązujące – jak i okazją do rozwijania umiejętności komunikacyjnych, społecznych. Przede wszystkim jednak to spotkanie ze sztuką ma być impulsem do pobudzenia możliwości poznawczych, kreatywności, wrażliwości artystycznej i twórczości manualnej.

METODY PRACY
– Zajęcia dopasowane są do potrzeb konkretnej grupy – przy organizacji zajęć otwarci jesteśmy na współpracę i sugestie ze strony odwiedzającej nas placówki, nauczycieli bądź terapeutów.
– Spotkanie realizowane jest przy uwzględnieniu stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
– Rozmowa i aktywności mogą być wspierane środkami dydaktycznymi, którymi uczestnicy na co dzień posługują się w placówkach (uwzględniającymi również komunikację alternatywną, np. piktogramy).
– Zajęcia opierają się na rozmowie i interakcji między uczestnikami, przeplatane są również różnorodnymi działaniami aktywizującymi, m.in. stymulacją odczuć sensorycznych (wzrok, dotyk, słuch czy nawet smak), zastosowaniem rekwizytów (np. stroje, narzędzia artysty), pantomimą (np. przeobrażanie się w postać przedstawioną na obrazie).

Grupom oferujemy tematy dostępne w ofercie dla szkół i przedszkoli – większość propozycji stwarza możliwość (po uprzedniej konsultacji) dostosowania ich do potrzeb i umiejętności osób z niepełnosprawnością intelektualną.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

TERMINY
– zajęcia odbywają się od wtorku do piątku w godzinach otwarcia muzeum dla publiczności.
– Obowiązują stałe godziny rozpoczęcia zajęć:
• wt.-czw. 10:15, 11:45, 13:15
• pt. 11:15, 12:45, 14:15

– czas trwania:
• lekcja bez warsztatu: do 60 min.
• lekcja z warsztatem (aktywności): do 75 min.

KOSZT
• lekcja bez warsztatu: 85 zł (od grupy)
• lekcja z warsztatem (aktywności): 100 zł (od grupy)
+ bilety wstępu na ekspozycję: 1 zł (uczniowie) / 20 zł normalny / 13 zł ulgowy
• dzieci do lat 7 pobierają bilety bezpłatne
• dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bezpłatny – kolejne osoby muszą wykupić bilet (13 zł ulgowy, 20 zł normalny)
• wielkość grupy: do 15 osób

ZAPISY
• tel. +48 61 85 68 136 / 157
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30
• z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem (Muzeum zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia w przypadku braku wolnych terminów).
• Przy zgłaszaniu grup prosimy o podanie informacji o stopniu i rodzaju niepełnosprawności oraz ewentualnych szczegółach praktycznych (wózki inwalidzkie, komunikacja alternatywna).
• Rezerwacja terminu nie jest konieczna w przypadku samodzielnego prowadzenia lekcji przez nauczyciela – należy jednak wcześniej uprzedzić Dział Edukacji.

ORGANIZACJA LEKCJI
– Lekcje muzealne prowadzone są wyłącznie na podstawie wcześniejszego zamówienia telefonicznego. Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z ofertą tematów.
– Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w zamówionej wcześniej lekcji muzealnej, prosimy o niezwłoczne telefoniczne powiadomienie o tym Działu Edukacji (tel. +48 61 85 68 136).
– Jeśli wybrany temat lekcji tego wymaga, należy przynieść własne materiały plastyczne (ustalone podczas rezerwacji).
– Uczniowie powinni zabrać ze sobą legitymacje szkolne.
– Pracownik Działu Edukacji oczekuje na umówione grupy o wyznaczonej godzinie w holu głównym Muzeum (w okolicy kasy).
– Prosimy o przestrzeganie punktualności. Zajęcia z grupą spóźnioną ponad 15 min mogą być skrócone lub odwołane.
– Lekcje muzealne odbywają się przy eksponatach na wystawach stałych i czasowych w Muzeum. Warsztaty plastyczne odbywają się w salach warsztatowych lub w galerii.
– W Muzeum można zachowywać się swobodnie, ale tak, aby nie przeszkadzać innym zwiedzającym oraz nie stwarzać zagrożenia dla eksponatów: należy poruszać się spokojnie; podczas przemieszczania poduszki (służące do siedzenia przed obrazami) trzymać blisko ciała; stosować się do poleceń osoby prowadzącej lekcję muzealną oraz zachować względną ciszę – choć mile widziana jest interakcja z osobą prowadzącą i innymi uczestnikami (zadawanie pytań, dzielenie się spostrzeżeniami, zaangażowanie w aktywności).
– Nauczyciele i opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych w czasie wizyty w Muzeum, a co za tym idzie, są zobowiązani do obecności na lekcji muzealnej.
– W czasie wizyty w Muzeum można fotografować eksponaty, nie wolno jednak używać lampy błyskowej i statywu.
– Podczas zajęć zorganizowanych, odbywających się na terenie Muzeum Narodowego w Poznaniu, obowiązuje Regulamin zwiedzania MNP.

regulamin zwiedzania mnp

Konkurs „Moja przygoda w muzeum” 2023

45. edycja: Światło. Cień.
Zapraszamy do zabawy światłem, cieniem, a może także ich połączeniem, do podjęcia wyzwania, z którym artyści mierzyli się odkąd istnieje sztuka. Jak pokazać światło, jak pokazać jego brak? Czy dzieło sztuki świeci? Co w nim świeci? Jak rozumiemy światło? Rzucamy wyzwanie młodym twórcom! Niech Was oświeci! J Liczy się jak zwykle podejście do tematu, staranność wykonania, a także inspiracja dziełami z muzealnych kolekcji.

CEL KONKURSU
– kształtowanie u dzieci i młodzieży artystycznych upodobań, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz pogłębienie wiedzy o zbiorach zarówno Muzeum Narodowego w Poznaniu, jego różnych oddziałów i kolekcji, jak i muzeów w miejscu zamieszkania

WARUNEK UDZIAŁU
– wykonanie jednej lub kilku prac, związanych z tematem konkursu i zainspirowanych wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów z Muzeum
Uwaga! Od października 2023 do czerwca 2024 duża część ekspozycji Muzeum Narodowego w Poznaniu będzie niedostępna (remont), dlatego polecamy inspirowanie się zbiorami Muzeum również za pośrednictwem spaceru online!

UCZESTNICY
– konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 18 lat oraz do osób z niepełnosprawnością intelektualną do 25 roku życia – z terenu Poznania i województwa wielkopolskiego
– uczestnicy przygotowują prace w ramach lekcji szkolnych bądź na zajęciach w placówkach wychowawczych lub artystycznych, jak też indywidualnie
– prace oceniane są w pięciu grupach wiekowych; osobną grupę stanowią prace osób z niepełnosprawnością (do 25 r. ż., bez podziału na grupy wiekowe)

PRZEBIEG KONKURSU, TERMINY
do 28.04.2024 – termin dostarczania/przesyłania prac
7.05 – wyniki konkursu (mnp.art.pl)
7.06 o godz. 11:00 – wernisaż wystawy konkursowej i rozdanie nagród
7.06 – 16.06.2024 – wystawa konkursowa
– prace nagrodzone i wyróżnione zostaną przekazane Muzeum Okręgowemu w Toruniu, gdzie wezmą udział w etapie ogólnopolskim

– Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Działu Edukacji MNP: +48 61 85 68 137/136.

Więcej na temat Konkursu TUTAJ.

 

Muzea w PJM

aplikacja z tłumaczeniem na Polski Język Migowy

Istnieje możliwość zwiedzania gmachu głównego Muzeum przez Głuchych i osoby z niepełnosprawnością słuchu dzięki aplikacji „Muzea w PJM”. Znajdują się tam komentarze do blisko 50 dzieł z galerii stałej MNP wraz z tłumaczeniem na Polski Język Migowy.

Aby skorzystać, wystarczy ściągnąć aplikację „Muzea w PJM” i podążać za QR-kodami opatrzonymi logo projektu (QR-kody znajdują się przy wybranych eksponatach – treści są dostępne wyłącznie za pośrednictwem skanera w aplikacji!).